Sigl, Jiří

Varianty jmen:

Sigl, Jiří (preferováno)
Typ dokumentu
Zobrazují se záznamy 1 - 15 z celkového počtu 15.

Článek
Cejpová, Miroslava; Sigl, Jiří. 41. mezinárodní konference archeologie středověku. Archaeologia historica. 2010, roč. 35, č. 1-2, s. 486.

Článek
Frolík, Jan; Sigl, Jiří. Archeologický výzkum v Chrudimi v roce 1996. Archaeologia historica. 1997, roč. 22, č. [1], s. 115–119.

Článek
Bláha, Radek; Sigl, Jiří. Hradec Králové - raně středověké centrum východních Čech. Archaeologia historica. 2006, roč. 31, č. [1], s. 45–53.

Článek
Frolík, Jan; Sigl, Jiří. K počátkům hradu Košumberka na Chrudimsku. Archaeologia historica. 2002, roč. 27, č. [1], s. 61–77.

Článek
Frolík, Jan; Sigl, Jiří. K počátkům města Chrudimi. Archaeologia historica. 1985, roč. 10, č. [1], s. 175–180.

Článek
Bláha, Radek; Frolík, Jan; Sigl, Jiří. Nálezy loštické keramiky ve východních Čechách : příspěvek ke kontaktům východních Čech a severní Moravy. Archaeologia historica. 2003, roč. 28, č. [1], s. 525–537.

Článek
Bláha, Radek; Sigl, Jiří. Opevnění a problematika vymezení hranic města, na příkladu Hradce Králové. Archaeologia historica. 2004, roč. 29, č. [1], s. 161–166.

Článek
Frolík, Jan; Sigl, Jiří. Počátky slovanského hradiště v Chrudimi. Archaeologia historica. 2001, roč. 26, č. [1], s. 121–135.

Článek
Hrubý, Vladimír; Sigl, Jiří. Poutní odznak s vyobrazením sv. Stanislava z výzkumu v Hradci Králové. Archaeologia historica. 1996, roč. 21, č. [1], s. 7–15.

Článek
Frolík, Jan; Sigl, Jiří. Poznámky k importům v Chrudimi a Hradci Králové. Archaeologia historica. 1998, roč. 23, č. [1], s. 429–434.

Článek
Bláha, Radek; Sigl, Jiří. Stavební činnost 18. až 20. století v Hradci Králové a její vliv na poznání vývoje města a jeho zázemí. Archaeologia historica. 2005, roč. 30, č. [1], s. 97–106.

Článek
Bláha, Radek; Sigl, Jiří. Středověká a raně novověká polévaná keramika ve sbírkách královéhradeckého muzea : (několik poznámek k problematice). Archaeologia historica. 2010, roč. 35, č. 1-2, s. 233–251.

Článek
Sigl, Jiří; Vokolek, Vít. Výzkum Velkého náměstí v Hradci Králové : (Dr. M. Richterovi k 60. narozeninám). Archaeologia historica. 1992, roč. 17, č. [1], s. 83–90.

Článek
Sigl, Jiří. Změna struktury městské zástavby na Malém náměstí v Hradci Králové. Archaeologia historica. 1999, roč. 24, č. [1], s. 161–168.

Článek
Frolík, Jan; Sigl, Jiří. Změny městské parcelace v Chrudimi (Štěpánova ulice čp. 85). Archaeologia historica. 1995, roč. 20, č. [1], s. 133–140.