Změny městské parcelace v Chrudimi (Štěpánova ulice čp. 85)

Variantní název
Veränderungen in der Parzellenteilung der Stadt Chrudim
Zdrojový dokument: Archaeologia historica. 1995, roč. 20, č. [1], s. 133-140
Rozsah
133-140
Type: Článek
Jazyk
česky
Licence: Neurčená licence
Jazyk shrnutí
Document
Reference:
[1] FROLÍK, J., 1983: K počátkům Chrudimi, Archeologické rozhledy XXXV, 517-539.

[2] FROLÍK, J.-SIGL, J., 1984: Předběžná zpráva o výsledcích záchranného výzkumu v Chrudimi (rekonstrukce kanalisace a vodovodu) (in Czech, Preliminary report about the results of the rescue excavation in Chrudim (the reconstruction of drainage and waterpipes), Zpravodaj Krajské museum východních Čech XI, 74-82.

[3] FROLÍK, J.-SIGL, J., 1985: K počátkům města Chrudimi - Zu den Anfängen der Stadt Chrudim, Archaeologia Historica 10, 175-180.

[4] FROLÍK, J.-SIGL, J., 1990: Zjišťovací výzkum v Chrudimi - Štěpánkové ulici čp. 85 v roce 1989 - Explorary excavations at Chrudim, Štěpánková St. No. 85 in 1989, Zpravodaj Krajské museum Východních Čech XVII, 66-69.

[5] FROLÍK, J.-SIGL,}., 1991-1992: Pokračování zjišťovacího výzkumu ve Štěpánkové ulici čp. 85 v Chrudimi v roce 1990 - Continuation of the explorary excavation at Štěpánková street No. 85 at Chrudim in 1990, Zpravodaj muzea v Hradci Králové 18, 69-72.

[6] FROLÍK, J.-SIGL, J., 1994: New Facts on the Settlement of the Central Hilltop of the town of Chrudim. Rescue Survey of 1982-84), Památky archeologické, LXXXV , 111-131.