K počátkům města Chrudimi

Název: K počátkům města Chrudimi
Variantní název
Zu den Anfängen der Stadt Chrudim
Zdrojový dokument: Archaeologia historica. 1985, roč. 10, č. [1], s. 175-180
Rozsah
175-180
Type: Článek
Jazyk
česky
Licence: Neurčená licence
Jazyk shrnutí
Reference
[1] Čelakovský, J., 1895: Codex iuris municipalis regni Bohemiae II. Praha.

[2] Dragoun, Zd., 1981: Záchranný výzkum při rekonstrukci plynovodu na Starém Městě pražském I, AP 2, 193-231.

[3] Dragoun, Zd., 1982: Záchranný výzkum při rekonstrukci plynovodu na Starém Městě pražském II, AP 3, 99-151.

[4] Durdík, T. – Frolík, J., 1981: Ke stavební podobě a dispozici městského hradu v Chrudimi, AH 6/81, 107-115.

[5] Emler, J., 1882: Regesta diplomatica nec non epistolaria Bohemiae et Moraviae II. Praha.

[6] Frolík, J., 1983: K počátkům Chrudimi, AR XXXV, 517-539.

[7] Hrdlička, L., 1982: Využití výkopů pro inženýrské sítě jako pramene k poznání původního reliéfu a jeho proměn v historickém jádru města, AR XXXIV, 599-620.

[8] Hrdlička, L., 1983: Strategie a taktika současného archeologického výzkumu v historickém jádru Prahy, AR XXXV, 609-638.

[9] Lábler, K., 1900: Listář královského věnného města Chrudimi. Část prvá. Privilegia městská a listy králů českých. Chrudim.