Opevnění a problematika vymezení hranic města, na příkladu Hradce Králové

Název: Opevnění a problematika vymezení hranic města, na příkladu Hradce Králové
Variantní název
Befestigung und Problematik mit der Abgrenzung der Stadtgrenze auf dem Beispiel der Stadt Hradec Králové (Königgrätz)
Zdrojový dokument: Archaeologia historica. 2004, roč. 29, č. [1], s. 161-166
Rozsah
161-166
  • ISSN
    0231-5823
Type: Článek
Jazyk
česky
Licence: Neurčená licence
Jazyk shrnutí
Reference
[1] CIM II: Codex iuris municipalis regni Bohemiae II, Privilegia královských měst venkovských (1225—1419), ed. J. Čelakovský, Praha 1895.

[2] BLÁHA, R., 2000: Archeologický výzkum na stavbě čerpací stanice pohonných hmot na náměstí 5. května v Hradci Králové, Zpravodaj muzea v Hradci Králové 26, 137-139.

[3] BLÁHA, R., 2002: Záchranný archeologický výzkum na nádvoří čp. 101 až 103 v Hradci Králové (předběžná zpráva), Zpravodaj muzea v Hradci Králové 28, 186-196.

[4] BLÁHA, R., 2003: Archeologický výzkum dolní městské hradby v Hradci Králové v roce 2002, Zpravodaj muzea v Hradci Králové 29, v tisku.

[5] BLÁHA, R.-SLAVÍK, J., 2002: Archeologický výzkum v čp. 81 v Hradci Králové (předběžná zpráva), Archaeologia historíca 27, 373-378.

[6] JEŽEK, M., 2000: Výzkum v místě kašny na Malém náměstí v Hradci Králové, Zpravodaj muzea v Hradci Králové 26, 107-131.

[7] KALFERST, J., 1996: Zpráva o záchranném výzkumu na rekonstrukci transformační stanice 5/04 kV č. 5 na Velkém náměstí v Hradci Králové, Zpravodaj muzea v Hradci Králové 22, 41-49.

[8] MIKULKA, J., 1994: Dějiny Hradce Králové II./2. Hradec Králové.

[9] MIKULKA, J., 1995: Dějiny Hradce Králové II./2. Hradec Králové.

[10] MIKULKA, J., 1996: Dějiny Hradce Králové I./1. Hradec Králové.

[11] MIKULKA, J., 1997: Dějiny Hradce Králové I./2. Hradec Králové.

[12] RICHTER, M.-SEMOTANOVÁ, E., 1998: Historický atlas měst České republiky, svazek č. 5, Hradec Králové. Praha.

[13] RICHTER, M.-VOKOLEK, V., 1995: Hradec Králové, slovanské hradiště a počátky středověkého města. Hradec Králové-Praha.

[14] SIGL, J., 1998: Archeologický výzkum na stavbě trafostanice na Malém náměstí v Hradci Králové v r. 1997, Zpravodaj muzea v Hradci Králové 24, 127-136.

[15] SIGL, J., 1999: Změna struktury městské zástavby na Malém náměstí v Hradci Králové, Archaeologia historica 24, 161-168.

[16] SIGL, J.-VOKOLEK, V., 1992: Výzkum Velkého náměstí v Hradci Králové, Archaeologia historica 17, 83-90.

[17] SIGL, J.-VOKOLEK, V., 1994: Výzkum středověkého sídliště na stavbě budovy České národní banky v Hradci Králové, Zpravodaj muzea v Hradci Králové 20, 86-95.

[18] SLAVÍK, J.-SOMMER, J., 2001: Nález gotických architektonických článků v Hradci Králové, Zprávy památkové péče 61, č. 7, 195-201.

[19] SPIESS, B. V., 1895: Příspěvky k starému místopisu a dějinám Hradce Králové. Hradec Králové.