Archaeologia historica 2004, roč. 29, č. [1]

Obrázek
Název čísla
Sborník příspěvků přednesených na XXXV. konferenci archeologů středověku České republiky a Slovenské republiky s hlavním zaměřením Hranice v životě středověkého člověka, Hrabušice 29.9.-3.10.2003
Rok
2004
Rok vydání
2004
ISSN
0231-5823
ISBN
80-7275-049-6
Page Title
5 [Zdravica prezidenta Slovenskej republiky] Schuster, Rudolf | pdficon
Page Title
6 Záverečné uznesenie XXXV. medzinárodnej konferencie archeologie stredověku Durdík, Tomáš; Kouřil, Pavel; Měřínský, Zdeněk; Slivka, Michal | pdficon
A. Hranice v životě středověkého člověka – Die Grenze im Leben des mittelalterlichen Menschen
Page Title
9-36 Hranice v mentálnom chápaní stredověkého človeka Slivka, Michal | pdficon
37-51 Charakter a význam hraníc v časopriestorovej dimenzii pohrebného ritu z mladšieho úseku včasného stredoveku Hanuliak, Milan | pdficon
53-60 Bratislava - hraničné mesto Štefanovičová, Tatiana | pdficon
61-65 Ohraničovanie majetkových celkov v stredoveku Lukačka, Ján | pdficon
67-75 Vznik a premeny hraníc Piastovského Poľska Grzesik, Ryszard | pdficon
77-92 Die südmährische Grenze - verbindend und trennend (Thesen) Měřínský, Zdeněk; Zumpfe, Eva | pdficon
93-118 "Per transversum montis Scalicze" - k interpretaci pozůstatků starých cest na katastru Dolan u Olomouce ve světle rozhraničovací dohody dolanského kláštera a olomoucké kapituly z roku 1404 Bolina, Pavel | pdficon
119-127 Poznámka ke geopolitickému fenoménu raněstředověké Moravy Konečný, Lubomír Jan | pdficon
129-140 "Better it is to go wide - go wide!" Charvát, Petr | pdficon
141-160 K tendencím v ochraně hranic českého státu 13. století Razím, Vladislav | pdficon
161-166 Opevnění a problematika vymezení hranic města, na příkladu Hradce Králové Bláha, Radek; Sigl, Jiří | pdficon
167-191 Stadt und Grenze - die Landwehr der Stadtwüstung Nienover im südniedersächsischen Kontext Küntzel, Thomas | pdficon
193-202 Hranice statků a pozemků - jejich zachycení v písemných (právních) pramenech Janiš, Dalibor; Šenkýřová, Jana | pdficon
203-223 Hranice života, hranice zapomnění. Hroby významných církevních představitelů na Pražském hradě v období přemyslovské a lucemburské vlády Tomková, Kateřina; Maříková-Kubková, Jana; Frolík, Jan | pdficon
225-238 Wędrować w zaświaty. O znaczeniu klucza w przestrzeni grobowej : (na przykładzie znalezisk z terenu Polski wczesnopiastowskiej) Kurasiński, Tomasz | pdficon
239-246 Rozdiel medzi chudobnými a bohatými na základe písomných prameňov z rokov 1000-1301 Hunka, Ján | pdficon
B. Výzkum měst – Erforschung der Städte
Page Title
249-260 Opevnenie Košíc Ďurišová, Marcela | pdficon
261-266 Banská Štiavnica ako príklad osídlovania banských regiónov Labuda, Jozef | pdficon
267-281 K počiatkom stredovekého meštianskeho domu na Spiši (jednopriestorový kamenný dom) Oriško, Štefan | pdficon
283-296 Šablónové maľby neskorogotických drevených stropov Smoláková, Mária | pdficon
C. Výzkum opevněných sídel – Erforschung der befestigten Sitze
Page Title
299-308 Hrad Čabraď v dějinách Hontu Hanuliak, Václav | pdficon
309-329 Nové poznatky o stredovekej podobe pohraničných hradov Ľubovňa a Plaveč Glos, Peter; Šimkovic, Michal | pdficon
331-341 Hrady na hranici při pohledu z hranice Plaček, Miroslav | pdficon
343-356 K problematice pohraničních tzv. horských hrádků Durdík, Tomáš | pdficon
357-362 Goticko-renesanční opevnění hradu Hluboké nad Vltavou Varhaník, Jiří | pdficon
D. Výzkum vesnických sídel – Erforschung der ländlichen Siedlungen
Page Title
365-414 Das frühmittelalterliche Dorf in Ostmitteleuropa Nekuda, Vladimír | pdficon
415-418 Príspevok k včasnostredovekému osídleniu Tomášikova a okolia, okr. Galanta König, Tomáš | pdficon
E. Sakrální stavby a kláštery – Erforschung der Sakralbauten und Klöster
Page Title
421-452 Daily life in the charterhouses of Lethenkow and Lechnitz in the ate middle ages as seen in the acta of the Carthusian General Chapter Hogg, James | pdficon
453-467 Úloha kláštorných majetkov pri lokalizovaní hraníc Zvolenského komitátu Maliniak, Pavol | pdficon
469-475 Dvorec cisterciánov na Michalskej ulici v Bratislave : niekoľko novších poznatkov Ševčíková, Zuzana | pdficon
477-492 Výzkum středověké architektury na Zlínsku III. Kohoutek, Jiří; Vácha, Zdeněk; Vrla, Radim | pdficon
493-504 Výzkum v presbytáři kostela Neposkvrněného početí Panny Marie ve Starém Městě u Bruntálu v roce 2002 Kohoutek, Jiří | pdficon
F. Hmotná kultura – Die Sachkultur
Page Title
507-522 Príspevok k výskumu stredovrkých kamenných krstiteľníc na Slovensku Novák, Martin | pdficon
523-547 Ku klasifikácii vrcholnostredovekých ostrôh z územia Slovenska (12.-15. storočie) Šimončičová Koóšová, Petra | pdficon
549-560 Sicheln in mittelalterlichen Gräbern in der Slowakei Reichenbach, Karin | pdficon
561-568 Formy na výrobu kachlíc z Banskej Bystrice a Slovenskej Ľupče Ušiak, Peter | pdficon
569-580 Hranica medzi stredovekom a novovekom vo svetle archeologických nálezov keramiky Hoššo, Jozef | pdficon
581-597 Odraz domácí války v produkci brněnských kamnářů druhé poloviny 15. století Jordánková, Hana; Loskotová, Irena; Merta, David | pdficon
599-613 Hroby pražských biskupů v katedrále sv. Víta na Pražském hradě : předběžné sdělení Bravermanová, Milena | pdficon
K historii místa konání konference – Zur Geschichte des Tagungsortes
Page Title
615-616 K historii místa konání konference Krajčovič, Rudolf | pdficon
Recenze a zprávy o literatuře – Buchbesprechungen
Page Title
617-618 [Buran, Dušan. Gotika. Dějiny slovenského výtvarného umenia.] Slivka, Michal | pdficon
618-619 [Dvořáková, Daniela. Rytier a jeho kráľ: Stibor zo Stiboríc a Žigmund Luxemburský: sonda do života stredovekého uhorského šľachtica s osobitným zreteľom na územie Slovenska.] Šimončičová Koóšová, Petra | pdficon
619-620 [Dulinicz, Marek. Kształtowanie się Słowiańszczyzny Północno-Zachodniej: studium archeologiczne.] König, Tomáš | pdficon
hidden section Seznam autorů
Page Title
621 Seznam autorů | pdficon
Page Title
627 Dosavadní celostátní konference k problematice historické archeologie a jejich publikace | pdficon