[1]

Title: Archaeologia historica
Rok: 2004
Ročník: 29
Číslo: [1]
Název čísla
Sborník příspěvků přednesených na XXXV. konferenci archeologů středověku České republiky a Slovenské republiky s hlavním zaměřením Hranice v životě středověkého člověka, Hrabušice 29.9.-3.10.2003
Rok vydání
2004
ISSN
0231-5823
ISBN
80-7275-049-6
Title Document
[Zdravica prezidenta Slovenskej republiky] | 5
Schuster, Rudolf
PDF
Title Document
Záverečné uznesenie XXXV. medzinárodnej konferencie archeologie stredověku | 6
Durdík, Tomáš; Kouřil, Pavel; Měřínský, Zdeněk; Slivka, Michal
PDF
A. Hranice v životě středověkého člověka – Die Grenze im Leben des mittelalterlichen Menschen
Title Document
Hranice v mentálnom chápaní stredověkého človeka | 9–36
Slivka, Michal
PDF
Charakter a význam hraníc v časopriestorovej dimenzii pohrebného ritu z mladšieho úseku včasného stredoveku | 37–51
Hanuliak, Milan
PDF
Bratislava - hraničné mesto | 53–60
Štefanovičová, Tatiana
PDF
Ohraničovanie majetkových celkov v stredoveku | 61–65
Lukačka, Ján
PDF
Vznik a premeny hraníc Piastovského Poľska | 67–75
Grzesik, Ryszard
PDF
Die südmährische Grenze - verbindend und trennend (Thesen) | 77–92
Měřínský, Zdeněk; Zumpfe, Eva
PDF
"Per transversum montis Scalicze" - k interpretaci pozůstatků starých cest na katastru Dolan u Olomouce ve světle rozhraničovací dohody dolanského kláštera a olomoucké kapituly z roku 1404 | 93–118
Bolina, Pavel
PDF
Poznámka ke geopolitickému fenoménu raněstředověké Moravy | 119–127
Konečný, Lubomír Jan
PDF
"Better it is to go wide - go wide!" | 129–140
Charvát, Petr
PDF
K tendencím v ochraně hranic českého státu 13. století | 141–160
Razím, Vladislav
PDF
Opevnění a problematika vymezení hranic města, na příkladu Hradce Králové | 161–166
Bláha, Radek; Sigl, Jiří
PDF
Stadt und Grenze - die Landwehr der Stadtwüstung Nienover im südniedersächsischen Kontext | 167–191
Küntzel, Thomas
PDF
Hranice statků a pozemků - jejich zachycení v písemných (právních) pramenech | 193–202
Janiš, Dalibor; Šenkýřová, Jana
PDF
Hranice života, hranice zapomnění. Hroby významných církevních představitelů na Pražském hradě v období přemyslovské a lucemburské vlády | 203–223
Tomková, Kateřina; Maříková-Kubková, Jana; Frolík, Jan
PDF
Wędrować w zaświaty. O znaczeniu klucza w przestrzeni grobowej : (na przykładzie znalezisk z terenu Polski wczesnopiastowskiej) | 225–238
Kurasiński, Tomasz
PDF
Rozdiel medzi chudobnými a bohatými na základe písomných prameňov z rokov 1000-1301 | 239–246
Hunka, Ján
PDF
B. Výzkum měst – Erforschung der Städte
Title Document
Opevnenie Košíc | 249–260
Ďurišová, Marcela
PDF
Banská Štiavnica ako príklad osídlovania banských regiónov | 261–266
Labuda, Jozef
PDF
K počiatkom stredovekého meštianskeho domu na Spiši (jednopriestorový kamenný dom) | 267–281
Oriško, Štefan
PDF
Šablónové maľby neskorogotických drevených stropov | 283–296
Smoláková, Mária
PDF
C. Výzkum opevněných sídel – Erforschung der befestigten Sitze
Title Document
Hrad Čabraď v dějinách Hontu | 299–308
Hanuliak, Václav
PDF
Nové poznatky o stredovekej podobe pohraničných hradov Ľubovňa a Plaveč | 309–329
Glos, Peter; Šimkovic, Michal
PDF
Hrady na hranici při pohledu z hranice | 331–341
Plaček, Miroslav
PDF
K problematice pohraničních tzv. horských hrádků | 343–356
Durdík, Tomáš
PDF
Goticko-renesanční opevnění hradu Hluboké nad Vltavou | 357–362
Varhaník, Jiří
PDF
D. Výzkum vesnických sídel – Erforschung der ländlichen Siedlungen
Title Document
Das frühmittelalterliche Dorf in Ostmitteleuropa | 365–414
Nekuda, Vladimír
PDF
Príspevok k včasnostredovekému osídleniu Tomášikova a okolia, okr. Galanta | 415–418
König, Tomáš
PDF
E. Sakrální stavby a kláštery – Erforschung der Sakralbauten und Klöster
Title Document
Daily life in the charterhouses of Lethenkow and Lechnitz in the ate middle ages as seen in the acta of the Carthusian General Chapter | 421–452
Hogg, James
PDF
Úloha kláštorných majetkov pri lokalizovaní hraníc Zvolenského komitátu | 453–467
Maliniak, Pavol
PDF
Dvorec cisterciánov na Michalskej ulici v Bratislave : niekoľko novších poznatkov | 469–475
Ševčíková, Zuzana
PDF
Výzkum středověké architektury na Zlínsku III. | 477–492
Kohoutek, Jiří; Vácha, Zdeněk; Vrla, Radim
PDF
Výzkum v presbytáři kostela Neposkvrněného početí Panny Marie ve Starém Městě u Bruntálu v roce 2002 | 493–504
Kohoutek, Jiří
PDF
F. Hmotná kultura – Die Sachkultur
Title Document
Príspevok k výskumu stredovrkých kamenných krstiteľníc na Slovensku | 507–522
Novák, Martin
PDF
Ku klasifikácii vrcholnostredovekých ostrôh z územia Slovenska (12.-15. storočie) | 523–547
Šimončičová Koóšová, Petra
PDF
Sicheln in mittelalterlichen Gräbern in der Slowakei | 549–560
Reichenbach, Karin
PDF
Formy na výrobu kachlíc z Banskej Bystrice a Slovenskej Ľupče | 561–568
Ušiak, Peter
PDF
Hranica medzi stredovekom a novovekom vo svetle archeologických nálezov keramiky | 569–580
Hoššo, Jozef
PDF
Odraz domácí války v produkci brněnských kamnářů druhé poloviny 15. století | 581–597
Jordánková, Hana; Loskotová, Irena; Merta, David
PDF
Hroby pražských biskupů v katedrále sv. Víta na Pražském hradě : předběžné sdělení | 599–613
Bravermanová, Milena
PDF
K historii místa konání konference – Zur Geschichte des Tagungsortes
Title Document
K historii místa konání konference | 615–616
Krajčovič, Rudolf
PDF
Recenze a zprávy o literatuře – Buchbesprechungen
Title Document
[Buran, Dušan. Gotika. Dějiny slovenského výtvarného umenia.] | 617–618
Slivka, Michal
PDF
[Dvořáková, Daniela. Rytier a jeho kráľ: Stibor zo Stiboríc a Žigmund Luxemburský: sonda do života stredovekého uhorského šľachtica s osobitným zreteľom na územie Slovenska.] | 618–619
Šimončičová Koóšová, Petra
PDF
[Dulinicz, Marek. Kształtowanie się Słowiańszczyzny Północno-Zachodniej: studium archeologiczne.] | 619–620
König, Tomáš
PDF
hidden section Seznam autorů
Title Document
Seznam autorů | 621
PDF
Title Document
Dosavadní celostátní konference k problematice historické archeologie a jejich publikace | 627
PDF