"Better it is to go wide - go wide!"

Název: "Better it is to go wide - go wide!"
Variantní název:
  • Hranice a její překračování ve středověkých Čechách - a nejen tam
Zdrojový dokument: Archaeologia historica. 2004, roč. 29, č. [1], s. 129-140
Rozsah
129-140
  • ISSN
    0231-5823
Type: Článek
Jazyk
Jazyk shrnutí
Licence: Neurčená licence
 

Upozornění: Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.