Výzkum Velkého náměstí v Hradci Králové : (Dr. M. Richterovi k 60. narozeninám)

Název: Výzkum Velkého náměstí v Hradci Králové : (Dr. M. Richterovi k 60. narozeninám)
Variantní název
Erforschung des Großen Marktes in Hradec Králové : (Zum 60. Geburtstag Dr. M. Richters]
Zdrojový dokument: Archaeologia historica. 1992, roč. 17, č. [1], s. 83-90
Rozsah
83-90
Type: Článek
Jazyk
česky
Licence: Neurčená licence
Jazyk shrnutí
Reference
[1] ANONYM 1868/69: Památky archeologické VIII, 475.

[2] RICHTER, M.—VOKOLEK, V. 1975: Hradec Králové na počátku dějin. Hradec Králové.

[3] RICHTER, M.—VOKOLEK, V. 1977: Počátky Hradce Králové ve světle archeologických výzkumů, in: Středověká archeologie a studium počátků měst. Praha. 13—27.