Výzkum Velkého náměstí v Hradci Králové : (Dr. M. Richterovi k 60. narozeninám)

Title: Výzkum Velkého náměstí v Hradci Králové : (Dr. M. Richterovi k 60. narozeninám)
Variant title
Erforschung des Großen Marktes in Hradec Králové : (Zum 60. Geburtstag Dr. M. Richters]
Source document: Archaeologia historica. 1992, vol. 17, iss. [1], pp. 83-90
Extent
83-90
Type: Article
Language
Czech
License: Not specified license
Summary language
References
[1] ANONYM 1868/69: Památky archeologické VIII, 475.

[2] RICHTER, M.—VOKOLEK, V. 1975: Hradec Králové na počátku dějin. Hradec Králové.

[3] RICHTER, M.—VOKOLEK, V. 1977: Počátky Hradce Králové ve světle archeologických výzkumů, in: Středověká archeologie a studium počátků měst. Praha. 13—27.