Sigl, Jiří

Name variants:

Sigl, Jiří (preferred)
Content type
Displaying 1 - 15 of 15.

Article
Cejpová, Miroslava; Sigl, Jiří. 41. mezinárodní konference archeologie středověku. Archaeologia historica. 2010, vol. 35, iss. 1-2, pp. 486.

Article
Frolík, Jan; Sigl, Jiří. Archeologický výzkum v Chrudimi v roce 1996. Archaeologia historica. 1997, vol. 22, iss. [1], pp. 115–119.

Article
Bláha, Radek; Sigl, Jiří. Hradec Králové - raně středověké centrum východních Čech. Archaeologia historica. 2006, vol. 31, iss. [1], pp. 45–53.

Article
Frolík, Jan; Sigl, Jiří. K počátkům hradu Košumberka na Chrudimsku. Archaeologia historica. 2002, vol. 27, iss. [1], pp. 61–77.

Article
Frolík, Jan; Sigl, Jiří. K počátkům města Chrudimi. Archaeologia historica. 1985, vol. 10, iss. [1], pp. 175–180.

Article
Bláha, Radek; Frolík, Jan; Sigl, Jiří. Nálezy loštické keramiky ve východních Čechách : příspěvek ke kontaktům východních Čech a severní Moravy. Archaeologia historica. 2003, vol. 28, iss. [1], pp. 525–537.

Article
Bláha, Radek; Sigl, Jiří. Opevnění a problematika vymezení hranic města, na příkladu Hradce Králové. Archaeologia historica. 2004, vol. 29, iss. [1], pp. 161–166.

Article
Frolík, Jan; Sigl, Jiří. Počátky slovanského hradiště v Chrudimi. Archaeologia historica. 2001, vol. 26, iss. [1], pp. 121–135.

Article
Hrubý, Vladimír; Sigl, Jiří. Poutní odznak s vyobrazením sv. Stanislava z výzkumu v Hradci Králové. Archaeologia historica. 1996, vol. 21, iss. [1], pp. 7–15.

Article
Frolík, Jan; Sigl, Jiří. Poznámky k importům v Chrudimi a Hradci Králové. Archaeologia historica. 1998, vol. 23, iss. [1], pp. 429–434.

Article
Bláha, Radek; Sigl, Jiří. Stavební činnost 18. až 20. století v Hradci Králové a její vliv na poznání vývoje města a jeho zázemí. Archaeologia historica. 2005, vol. 30, iss. [1], pp. 97–106.

Article
Bláha, Radek; Sigl, Jiří. Středověká a raně novověká polévaná keramika ve sbírkách královéhradeckého muzea : (několik poznámek k problematice). Archaeologia historica. 2010, vol. 35, iss. 1-2, pp. 233–251.

Article
Sigl, Jiří; Vokolek, Vít. Výzkum Velkého náměstí v Hradci Králové : (Dr. M. Richterovi k 60. narozeninám). Archaeologia historica. 1992, vol. 17, iss. [1], pp. 83–90.

Article
Sigl, Jiří. Změna struktury městské zástavby na Malém náměstí v Hradci Králové. Archaeologia historica. 1999, vol. 24, iss. [1], pp. 161–168.

Article
Frolík, Jan; Sigl, Jiří. Změny městské parcelace v Chrudimi (Štěpánova ulice čp. 85). Archaeologia historica. 1995, vol. 20, iss. [1], pp. 133–140.