Stavební činnost 18. až 20. století v Hradci Králové a její vliv na poznání vývoje města a jeho zázemí

Název: Stavební činnost 18. až 20. století v Hradci Králové a její vliv na poznání vývoje města a jeho zázemí
Variantní název
Die Bautätigkeit des 18. bis 20. Jahrhunderts in Hradec Králové (Königgrätz) und ihrer Einfluß auf die Erkenntnis der Stadtentwicklung und ihrer Umgebung
Zdrojový dokument: Archaeologia historica. 2005, roč. 30, č. [1], s. 97-106
Rozsah
97-106
  • ISSN
    0231-5823
Type: Článek
Jazyk
česky
Licence: Neurčená licence
Jazyk shrnutí
Reference
[1] ANONYM, 1874: Slezská brána v Hradci Králové, Světozor 8, č. 38, 445, 450.

[2] BAŠTECKÁ, L., 1995: Dokument české terénní archeologie na Jaroměřsku z roku 1858, Stopami dějin Náchodská 1, 133-155.

[3] DOMEČKA, L., 1928: Kolik starých domů v Hradci Králové dali jezuité ve 2. polovici 17. a počátkem 18. století rozbořiti, Kraj Královéhradecký 19, č. 10, 4-5.

[4] DOMEČKA, L., 1931: Královéhradecko I/2. Hradec Králové.

[5] DOMEČKA, L., 1935: Královéhradecko I/3. Hradec Králové.

[6] DOMEČKA, L.-SÁL, F. L., 1928: Královéhradecko I/1. Hradec Králové.

[7] DUŠKA, J., 1898: Nálezy předhistorické v kraji Královéhradeckém. Hradec Králové.

[8] DUŠKA, J., 1900: Nálezy po našich pohanských předcích v kraji královéhradeckém. Jaroměř.

[9] FILIP, J., 1946: Nástin východočeského pravěku a průvodce pravěkým oddělením musea, in: Průvodce sbírkami městského musea v Hradci Králové. Hradec Králové.

[10] HRUBÝ, V., 2002: Katedrála sv. Ducha. Kaple sv. Klimenta. Biskupská rezidence. Hradec Králové.

[11] KUBIČEK, A.-WIRTH, Z., 1939: Hradec Králové, město českých královen, město Ulrichovo, Hradec Králové.

[12] LÜSSNER, M., 1859: Zpráva o starožitnostech nalezených r. 1858 v Králové Hradci, Památky archeologické a místopisné III, 235-236.

[13] MIKULKA, J., 1995: Dějiny Hradce Králové II./2. Hradec Králové.

[14] MLYNÁŘ, J., 1937-1939: Proč a jak má být přestavován starý Hradec, vlastivědný sborník Královéhradecko XV, 14-15, 33-35, 59-61, XVI, 12-13.

[15] RICHTER, M.-SEMOTANOVÁ, E., 1998: Historický atlas měst České republiky, svazek č. 5 Hradec Králové. Praha.

[16] RICHTER, M.-VOKOLEK, V., 1995: Hradec Králové, slovanské hradiště a počátky středověkého města. Hradec Králové-Praha.

[17] SKLENÁŘ, K., 1992: Archeologické nálezy v Čechách do roku 1870. Praha.

[18] TOMAN, F., 1985: Sto let výstavby a územního plánování města Hradce Králové. Hradec Králové.

[19] VÍCH, F., 1979: Ludvík Domečka, personální bibliografie. Hradec Králové.

[20] ZOUBEK, K. J., 1869: Z Hradce Králové, Památky archeologické a místopisné VIII, 475.