Stredoveké mestá v regióne hornej Nitry vo svetle archeologických výskumov

Název: Stredoveké mestá v regióne hornej Nitry vo svetle archeologických výskumov
Variantní název
Medieval towns in the region of the Upper Nitra in the light of archeological researches
Zdrojový dokument: Archaeologia historica. 1997, roč. 22, č. [1], s. 99-102
Rozsah
99-102
Type: Článek
Jazyk
slovensky
Licence: Neurčená licence
Jazyk shrnutí
Reference
[1] BURAN, Š., 1985: Nitrianske Pravno, Bratislava.

[2] KOVÁČ, J., 1967: Bojnice, Banská Bystrica.

[3] KOVÁČ, J., 1962: Z dejín mesta Prievidza, In: Horná Nitra I, Vlastivedný zborník, Banská Bystrica, s. 131-183.

[4] MALEČKA, J.-REMIAŠOVÁ, M., 1987: Z dejín bojnického zámku, Osveta Martin.

[5] MIŠÍK, M., 1971: Prievidza, Banská Bystrica.

[6] PÉLI, I., 1983: Prievidza, Banská Bystrica.

[7] ZEMENE, R., 1965: Z dejín Nitrianskeho Právna a okolia, In: Horná Nitra 2, Vlastivedný zborník, Banská Bystrica, s. 77-185.