Klanění mudrců

Variantní název
Adoration of the Magi
Zdrojový dokument: Loskotová, Irena; Hložek, Martin; Tymonová, Markéta. Zdroje a šíření vybraných komodit keramické produkce vrcholného a pozdního středověku = Sources and distribution of selected high and late medieval pottery products. Loskotová, Irena (Editor); Kličová, Jana (Translator). 1., elektronické vydání Brno: Masarykova univerzita, 2021, pp. 97-177
Rozsah
97-177
Typ
Kapitola
Jazyk
česky
anglicky
Note
Obsahuje: 4b Klanění mudrců [str. 97-136] -- 4b.1 Reliéf -- 4b.2 Lokality -- 4b.3 Analýzy
Obsahuje: 4b Adoration of the Magi [p. 137-177] -- 4b.1 Relief -- 4b.2 Locations -- 4b.3 Analyses
Rights access
otevřený přístup
Licence: Neurčená licence
Document