Zdroje a šíření vybraných komodit keramické produkce vrcholného a pozdního středověku = Sources and distribution of selected high and late medieval pottery products

Obrázek
Přispěvatel
Loskotová, Irena (Editor)
Kličová, Jana (Translator)
Vydání
1., elektronické vydání
Místo vydání
Brno
Nakladatel
Masarykova univerzita
Rok vydání
2021
Rozsah
435 s.
ISBN
978-80-210-9920-3
Jazyk
česky
anglicky
Poznámka
  • Monografie vznikla s podporou grantového projektu GA17-13967S Zdroje a šíření vybraných komodit keramické produkce vrcholného a pozdního středověku.
  • This monograph came into existence with the support of grant project GA17-13967S, The Sources and Distribution of Selected Commodities of Ceramic Production of the High and Late Middle Ages.
  • Vydala Masarykova univerzita ve spolupráci se Slezskou univerzitou v Opavě
Držitel práv
Masarykova univerzita
Slezská univerzita v Opavě
Přístupová práva
otevřený přístup
hidden-section Úvod
Page Chapter number Title
6-7 1 | Úvod | pdf icon Loskotová, Irena; Hložek, Martin; Tymonová, Markéta
Page Chapter number Title
9-22 2 | Použité analytické metody | pdf icon Hložek, Martin; Gregerová, Miroslava
hidden-section Dokumentace
Page Chapter number Title
23-65 3 | Dokumentace | pdf icon Nosek, Vojtěch
Page Chapter number Title
66-67 4 | Kachlové série : [úvod] | pdf icon Hložek, Martin
hidden-section Lovecké scény
Page Chapter number Title
68-96 4a | Lovecké scény | pdf icon Tymonová, Markéta; Hložek, Martin
hidden-section Klanění mudrců
Page Chapter number Title
97-177 4b | Klanění mudrců | pdf icon Loskotová, Irena; Hložek, Martin; Tymonová, Markéta
hidden-section Turnaj
Page Chapter number Title
178-205 4c | Turnaj | pdf icon Loskotová, Irena; Hložek, Martin
hidden-section Rytířská kamna
Page Chapter number Title
206-276 4d | Rytířská kamna | pdf icon Loskotová, Irena; Hložek, Martin; Tymonová, Markéta
hidden-section Provinilý lev
Page Chapter number Title
277-312 4e | Provinilý lev | pdf icon Loskotová, Irena; Hložek, Martin; Jagosz-Zarzycka, Zofia
Page Chapter number Title
313-321 4f | Kachlové série - závěr | pdf icon Loskotová, Irena; Hložek, Martin; Tymonová, Markéta
Page Chapter number Title
322-349 5 | Drobná keramická plastika | pdf icon Měchurová, Zdeňka; Hložek, Martin; Tymonová, Markéta
Page Chapter number Title
350-372 6 | Aquamanile a konvice se zoomorfními výlevkami | pdf icon Sedláčková, Lenka; Hložek, Martin
hidden-section Reliéfní dlaždice
Page Chapter number Title
373-392 7 | Reliéfní dlaždice | pdf icon Holub, Petr; Hložek, Martin
Page Chapter number Title
393-412 8 | Doklady hrnčířské výroby v Brně | pdf icon Sedláčková, Lenka; Zůbek, Antonín; Jordánková, Hana
hidden-section Závěr
Page Chapter number Title
413-421 9 | Závěr | pdf icon Loskotová, Irena; Hložek, Martin; Tymonová, Markéta
hidden-section Literatura
Page Chapter number Title
422-434 Literatura | pdf icon
hidden-section Zkratky
Page Chapter number Title
435 Zkratky | pdf icon