Použité analytické metody

Variantní název
Analytical methods used
Zdrojový dokument: Hložek, Martin; Gregerová, Miroslava. Zdroje a šíření vybraných komodit keramické produkce vrcholného a pozdního středověku = Sources and distribution of selected high and late medieval pottery products. Loskotová, Irena (Editor); Kličová, Jana (Translator). 1., elektronické vydání Brno: Masarykova univerzita, 2021, pp. 9-22
Rozsah
9-22
Typ
Kapitola
Jazyk
česky
anglicky
Note
Obsahuje: 2 Použité analytické metody [str. 9-15] -- 2.1 Současný stav poznání petroarcheologického výzkumu kachlové produkce -- 2.2 Mikropetrografické rozbory -- 2.3 Skenovací elektronová mikroskopie s energiově-disperzním analyzátorem -- 2.4 Rentgen-fluorescenční analýza (XRF) -- 2.5 Rentgenová difrakční analýza (XRF) -- 2.6 Radiografie -- 2.7 Počítačová tomografie -- 2.8 Infračervená spektrometrie s Fourierovskou transformací (FTIR)
Obsahuje: 2 Analytical methods used [p. 16-22] -- 2.1 Present state of knowledge in petroarchaeological research on tile production -- 2.2 Micropetrographic analyses -- 2.3 Scanning electron microscopy with an energy-dispersive analyser -- 2.4 X-ray fluorescence analysis (XRF) -- 2.5 X-ray diffraction analysis (XRD) -- 2.6 Radiography -- 2.7 Computed tomography -- 2.8 Fourier-transform infrared spectroscopy (FTIR)
Rights access
otevřený přístup
Licence: Neurčená licence
Document