Tymonová, Markéta

Varianty jmen:

Tymonová, Markéta (preferováno)
Typ dokumentu
Zobrazují se záznamy 1 - 24 z celkového počtu 24.

Článek
Tymonová, Markéta. Archeologické doklady každodenního života obyvatel hradu Cvilína v období středověku a raného novověku. Archaeologia historica. 2010, roč. 35, č. 1-2, s. 63–79.

Článek

Kapitola
Měchurová, Zdeňka; Hložek, Martin; Tymonová, Markéta. Drobná keramická plastika. In: Gregerová, Miroslava. , Hložek, Martin. , Holub, Petr. , Jordánková, Hana. , Loskotová, Irena. , Měchurová, Zdeňka. , Nosek, Vojtěch. , Sedláčková, Lenka. , Tymonová, Markéta. , Jagosz-Zarzycka, Zofia. , Zůbek, Antonín. Zdroje a šíření vybraných komodit keramické produkce vrcholného a pozdního středověku = Sources and distribution of selected high and late medieval pottery products. 2021, s. 322–349.

Článek
Tymonová, Markéta. Kachle s lichtenštejnskými znaky ve sbírce Slezského zemského muzea. Archaeologia historica. 2007, roč. 32, č. [1], s. 501–510.

Článek
Tymonová, Markéta. Kachle se znaky saských kurfiřtů z rodu Wettinů z hradu Cvilína. Archaeologia historica. 2005, roč. 30, č. [1], s. 457–469.

Článek
Tymonová, Markéta. Kachlová kamna z Náměště na Hané. Archaeologia historica. 2003, roč. 28, č. [1], s. 575–590.

Kapitola
Loskotová, Irena; Hložek, Martin; Tymonová, Markéta. Kachlové série - závěr. In: Gregerová, Miroslava. , Hložek, Martin. , Holub, Petr. , Jordánková, Hana. , Loskotová, Irena. , Měchurová, Zdeňka. , Nosek, Vojtěch. , Sedláčková, Lenka. , Tymonová, Markéta. , Jagosz-Zarzycka, Zofia. , Zůbek, Antonín. Zdroje a šíření vybraných komodit keramické produkce vrcholného a pozdního středověku = Sources and distribution of selected high and late medieval pottery products. 2021, s. 313–321.

Článek
Tymonová, Markéta. Kachlové soubory z Frýdku. Archaeologia historica. 2016, roč. 41, č. 2, s. 415–435.

Kapitola
Tymonová, Markéta. Keramický kadlub z Opavy, Kolářské ulice s letopočtem 1571. In: Výrobní a technologické aspekty středověkých a raně novověkých komorových kachlů : seminář : Uherské Hradiště 11. února 2009. 2011, s. 35–52.

Kapitola
Loskotová, Irena; Hložek, Martin; Tymonová, Markéta. Klanění mudrců. In: Gregerová, Miroslava. , Hložek, Martin. , Holub, Petr. , Jordánková, Hana. , Loskotová, Irena. , Měchurová, Zdeňka. , Nosek, Vojtěch. , Sedláčková, Lenka. , Tymonová, Markéta. , Jagosz-Zarzycka, Zofia. , Zůbek, Antonín. Zdroje a šíření vybraných komodit keramické produkce vrcholného a pozdního středověku = Sources and distribution of selected high and late medieval pottery products. 2021, s. 97–177.

Kapitola
Tymonová, Markéta; Hložek, Martin. Lovecké scény. In: Gregerová, Miroslava. , Hložek, Martin. , Holub, Petr. , Jordánková, Hana. , Loskotová, Irena. , Měchurová, Zdeňka. , Nosek, Vojtěch. , Sedláčková, Lenka. , Tymonová, Markéta. , Jagosz-Zarzycka, Zofia. , Zůbek, Antonín. Zdroje a šíření vybraných komodit keramické produkce vrcholného a pozdního středověku = Sources and distribution of selected high and late medieval pottery products. 2021, s. 68–96.

Článek
Tymonová, Markéta. Medailonové kachle z Javorníka. Archaeologia historica. 2015, roč. 40, č. 2, s. 941–955.

Článek
Tymonová, Markéta. Medievální archeologie v českém Slezsku. Archaeologia historica. 2020, roč. 45, č. 2, s. 553–597.

Článek
Tymonová, Markéta. Příspěvek k datování zrcadlových kachlů. Archaeologia historica. 2017, roč. 42, č. 2, s. 875–889.

Článek
Tymonová, Markéta. Renesanční kachle s dvanácti biblickými hrdiny a tyrany z českého Slezska. Archaeologia historica. 2012, roč. 37, č. 2, s. 679–689.

Kapitola
Loskotová, Irena; Hložek, Martin; Tymonová, Markéta. Rytířská kamna. In: Gregerová, Miroslava. , Hložek, Martin. , Holub, Petr. , Jordánková, Hana. , Loskotová, Irena. , Měchurová, Zdeňka. , Nosek, Vojtěch. , Sedláčková, Lenka. , Tymonová, Markéta. , Jagosz-Zarzycka, Zofia. , Zůbek, Antonín. Zdroje a šíření vybraných komodit keramické produkce vrcholného a pozdního středověku = Sources and distribution of selected high and late medieval pottery products. 2021, s. 206–276.

Článek
Hložek, Martin; Tymonová, Markéta. Středověké kachle s motivem lovu nalezené v českém Slezsku a jejich provenience. Archaeologia historica. 2018, roč. 43, č. 2, s. 511–535.

Článek
Tymonová, Markéta. Středověké reliéfní kachle jako pramen hmotné kultury (Slezsko). Archaeologia historica. 2009, roč. 34, č. [1], s. 209–223.

Článek
Tymonová, Markéta. Středověký hrad Tepenec u Jívové a jeho fortifikační systém. Archaeologia historica. 2002, roč. 27, č. [1], s. 215–228.

Kapitola
Loskotová, Irena; Hložek, Martin; Tymonová, Markéta. Úvod. In: Gregerová, Miroslava. , Hložek, Martin. , Holub, Petr. , Jordánková, Hana. , Loskotová, Irena. , Měchurová, Zdeňka. , Nosek, Vojtěch. , Sedláčková, Lenka. , Tymonová, Markéta. , Jagosz-Zarzycka, Zofia. , Zůbek, Antonín. Zdroje a šíření vybraných komodit keramické produkce vrcholného a pozdního středověku = Sources and distribution of selected high and late medieval pottery products. 2021, s. 6–7.

Článek
Tymonová, Markéta. Výroba kamnářské keramiky v českých zemích a dílna v Opavě. Archaeologia historica. 2014, roč. 39, č. 1, s. 155–175.

Kapitola
Loskotová, Irena; Hložek, Martin; Tymonová, Markéta. Závěr. In: Gregerová, Miroslava. , Hložek, Martin. , Holub, Petr. , Jordánková, Hana. , Loskotová, Irena. , Měchurová, Zdeňka. , Nosek, Vojtěch. , Sedláčková, Lenka. , Tymonová, Markéta. , Jagosz-Zarzycka, Zofia. , Zůbek, Antonín. Zdroje a šíření vybraných komodit keramické produkce vrcholného a pozdního středověku = Sources and distribution of selected high and late medieval pottery products. 2021, s. 413–421.

Článek
Kouřil, Pavel; Tymonová, Markéta; Dragoun, Zdeněk; Slivka, Michal. Závěrečné usnesení XXXIV. mezinárodní konference archeologie středověku. Archaeologia historica. 2003, roč. 28, č. [1], s. 5.

Kniha
Gregerová, Miroslava; Hložek, Martin; Holub, Petr; Jordánková, Hana; Loskotová, Irena; Měchurová, Zdeňka; Nosek, Vojtěch; Sedláčková, Lenka; Tymonová, Markéta; Jagosz-Zarzycka, Zofia; Zůbek, Antonín. Zdroje a šíření vybraných komodit keramické produkce vrcholného a pozdního středověku = Sources and distribution of selected high and late medieval pottery products. 2021