Tymonová, Markéta

Name variants:

Tymonová, Markéta (preferred)
Content type
Displaying 1 - 24 of 24.

Article
Tymonová, Markéta. Archeologické doklady každodenního života obyvatel hradu Cvilína v období středověku a raného novověku. Archaeologia historica. 2010, vol. 35, iss. 1-2, pp. 63–79.

Article

Chapter
Měchurová, Zdeňka; Hložek, Martin; Tymonová, Markéta. Drobná keramická plastika. In: Gregerová, Miroslava. , Hložek, Martin. , Holub, Petr. , Jordánková, Hana. , Loskotová, Irena. , Měchurová, Zdeňka. , Nosek, Vojtěch. , Sedláčková, Lenka. , Tymonová, Markéta. , Jagosz-Zarzycka, Zofia. , Zůbek, Antonín. Zdroje a šíření vybraných komodit keramické produkce vrcholného a pozdního středověku = Sources and distribution of selected high and late medieval pottery products. 2021, pp. 322–349.

Article
Tymonová, Markéta. Kachle s lichtenštejnskými znaky ve sbírce Slezského zemského muzea. Archaeologia historica. 2007, vol. 32, iss. [1], pp. 501–510.

Article
Tymonová, Markéta. Kachle se znaky saských kurfiřtů z rodu Wettinů z hradu Cvilína. Archaeologia historica. 2005, vol. 30, iss. [1], pp. 457–469.

Article
Tymonová, Markéta. Kachlová kamna z Náměště na Hané. Archaeologia historica. 2003, vol. 28, iss. [1], pp. 575–590.

Chapter
Loskotová, Irena; Hložek, Martin; Tymonová, Markéta. Kachlové série - závěr. In: Gregerová, Miroslava. , Hložek, Martin. , Holub, Petr. , Jordánková, Hana. , Loskotová, Irena. , Měchurová, Zdeňka. , Nosek, Vojtěch. , Sedláčková, Lenka. , Tymonová, Markéta. , Jagosz-Zarzycka, Zofia. , Zůbek, Antonín. Zdroje a šíření vybraných komodit keramické produkce vrcholného a pozdního středověku = Sources and distribution of selected high and late medieval pottery products. 2021, pp. 313–321.

Article
Tymonová, Markéta. Kachlové soubory z Frýdku. Archaeologia historica. 2016, vol. 41, iss. 2, pp. 415–435.

Chapter
Tymonová, Markéta. Keramický kadlub z Opavy, Kolářské ulice s letopočtem 1571. In: Výrobní a technologické aspekty středověkých a raně novověkých komorových kachlů : seminář : Uherské Hradiště 11. února 2009. 2011, pp. 35–52.

Chapter
Loskotová, Irena; Hložek, Martin; Tymonová, Markéta. Klanění mudrců. In: Gregerová, Miroslava. , Hložek, Martin. , Holub, Petr. , Jordánková, Hana. , Loskotová, Irena. , Měchurová, Zdeňka. , Nosek, Vojtěch. , Sedláčková, Lenka. , Tymonová, Markéta. , Jagosz-Zarzycka, Zofia. , Zůbek, Antonín. Zdroje a šíření vybraných komodit keramické produkce vrcholného a pozdního středověku = Sources and distribution of selected high and late medieval pottery products. 2021, pp. 97–177.

Chapter
Tymonová, Markéta; Hložek, Martin. Lovecké scény. In: Gregerová, Miroslava. , Hložek, Martin. , Holub, Petr. , Jordánková, Hana. , Loskotová, Irena. , Měchurová, Zdeňka. , Nosek, Vojtěch. , Sedláčková, Lenka. , Tymonová, Markéta. , Jagosz-Zarzycka, Zofia. , Zůbek, Antonín. Zdroje a šíření vybraných komodit keramické produkce vrcholného a pozdního středověku = Sources and distribution of selected high and late medieval pottery products. 2021, pp. 68–96.

Article
Tymonová, Markéta. Medailonové kachle z Javorníka. Archaeologia historica. 2015, vol. 40, iss. 2, pp. 941–955.

Article
Tymonová, Markéta. Medievální archeologie v českém Slezsku. Archaeologia historica. 2020, vol. 45, iss. 2, pp. 553–597.

Article
Tymonová, Markéta. Příspěvek k datování zrcadlových kachlů. Archaeologia historica. 2017, vol. 42, iss. 2, pp. 875–889.

Article
Tymonová, Markéta. Renesanční kachle s dvanácti biblickými hrdiny a tyrany z českého Slezska. Archaeologia historica. 2012, vol. 37, iss. 2, pp. 679–689.

Chapter
Loskotová, Irena; Hložek, Martin; Tymonová, Markéta. Rytířská kamna. In: Gregerová, Miroslava. , Hložek, Martin. , Holub, Petr. , Jordánková, Hana. , Loskotová, Irena. , Měchurová, Zdeňka. , Nosek, Vojtěch. , Sedláčková, Lenka. , Tymonová, Markéta. , Jagosz-Zarzycka, Zofia. , Zůbek, Antonín. Zdroje a šíření vybraných komodit keramické produkce vrcholného a pozdního středověku = Sources and distribution of selected high and late medieval pottery products. 2021, pp. 206–276.

Article
Hložek, Martin; Tymonová, Markéta. Středověké kachle s motivem lovu nalezené v českém Slezsku a jejich provenience. Archaeologia historica. 2018, vol. 43, iss. 2, pp. 511–535.

Article
Tymonová, Markéta. Středověké reliéfní kachle jako pramen hmotné kultury (Slezsko). Archaeologia historica. 2009, vol. 34, iss. [1], pp. 209–223.

Article
Tymonová, Markéta. Středověký hrad Tepenec u Jívové a jeho fortifikační systém. Archaeologia historica. 2002, vol. 27, iss. [1], pp. 215–228.

Chapter
Loskotová, Irena; Hložek, Martin; Tymonová, Markéta. Úvod. In: Gregerová, Miroslava. , Hložek, Martin. , Holub, Petr. , Jordánková, Hana. , Loskotová, Irena. , Měchurová, Zdeňka. , Nosek, Vojtěch. , Sedláčková, Lenka. , Tymonová, Markéta. , Jagosz-Zarzycka, Zofia. , Zůbek, Antonín. Zdroje a šíření vybraných komodit keramické produkce vrcholného a pozdního středověku = Sources and distribution of selected high and late medieval pottery products. 2021, pp. 6–7.

Article
Tymonová, Markéta. Výroba kamnářské keramiky v českých zemích a dílna v Opavě. Archaeologia historica. 2014, vol. 39, iss. 1, pp. 155–175.

Chapter
Loskotová, Irena; Hložek, Martin; Tymonová, Markéta. Závěr. In: Gregerová, Miroslava. , Hložek, Martin. , Holub, Petr. , Jordánková, Hana. , Loskotová, Irena. , Měchurová, Zdeňka. , Nosek, Vojtěch. , Sedláčková, Lenka. , Tymonová, Markéta. , Jagosz-Zarzycka, Zofia. , Zůbek, Antonín. Zdroje a šíření vybraných komodit keramické produkce vrcholného a pozdního středověku = Sources and distribution of selected high and late medieval pottery products. 2021, pp. 413–421.

Article
Kouřil, Pavel; Tymonová, Markéta; Dragoun, Zdeněk; Slivka, Michal. Závěrečné usnesení XXXIV. mezinárodní konference archeologie středověku. Archaeologia historica. 2003, vol. 28, iss. [1], pp. 5.

Book
Gregerová, Miroslava; Hložek, Martin; Holub, Petr; Jordánková, Hana; Loskotová, Irena; Měchurová, Zdeňka; Nosek, Vojtěch; Sedláčková, Lenka; Tymonová, Markéta; Jagosz-Zarzycka, Zofia; Zůbek, Antonín. Zdroje a šíření vybraných komodit keramické produkce vrcholného a pozdního středověku = Sources and distribution of selected high and late medieval pottery products. 2021