Keramický kadlub z Opavy, Kolářské ulice s letopočtem 1571

Název: Keramický kadlub z Opavy, Kolářské ulice s letopočtem 1571
Variantní název:
  • A ceramic mould from Opava, Kolářská Street, dated 1571
  • Ein Keramikmodel aus der Krnovská-Straße in Opava (Troppau) mit der Jahreszahl 1571
Zdrojový dokument: Tymonová, Markéta. Výrobní a technologické aspekty středověkých a raně novověkých komorových kachlů : seminář : Uherské Hradiště 11. února 2009. Měřínský, Zdeněk (editor). 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2011, pp. 35-52
Rozsah
35-52
Typ
Článek
Jazyk
česky
Summary language
Přístupová práva
otevřený přístup
Licence: Neurčená licence
Popis
V Opavě, podobně jako v jiných městech Moravy a Slezska, fungovaly hrnčířské dílny, které kromě stolní keramiky produkovaly také kamnářské zboží. Archeologické doklady této výrobní specializace byly zjištěny v roce 1965 na Krnovské ulici v Opavě, kde přítomnost hrnčířů doložily nejen písemné prameny, ale také nálezy výrobních objektů, defektních výrobků a zlomků pracovních nástrojů. Nejpřesvědčivější byly nálezy zlomků kadlubů, z nichž nejstarší, určený k profilovanému rámování lišt kachlů, nesl letopočet 1571. Oběžný vejcovcový ornament, jímž byl opatřen, se na podobně dekorovaných kachlích vyskytl ve spojení s ikonografií dokládající vliv reformačních myšlenek.
In Opava, as in other towns in Moravia and Silesia, pottery workshops produced stoves as well as tableware. Archaeological evidence of this speciality was revealed in 1965 in Krnovská Street, Opava where potters' activities are confirmed by both written records and the finds of workshops, faulty goods and fragments of tools. Mould fragments are among the most convincing objects. The earliest mould, used for the profiled framing of tile edges, bears the dating 1571. It features astragal ornamentation that appears on similarly decorated tiles associated with iconography illustrating the influence of Reformation ideas.