Turnaj

Variantní název
Tournament
Zdrojový dokument: Loskotová, Irena; Hložek, Martin. Zdroje a šíření vybraných komodit keramické produkce vrcholného a pozdního středověku = Sources and distribution of selected high and late medieval pottery products. Loskotová, Irena (Editor); Kličová, Jana (Translator). 1., elektronické vydání Brno: Masarykova univerzita, 2021, pp. 178-205
Rozsah
178-205
Typ
Kapitola
Jazyk
česky
anglicky
Note
Obsahuje: 4c Turnaj [str. 178-191] -- 4c.1 Reliéf -- 4c.2 Lokality -- 4c.3 Analýzy
Obsahuje: 4c Tournament [p. 192-205] -- 4c.1 Relief -- 4c.2 Locations -- 4c.3 Analyses
Rights access
otevřený přístup
Licence: Neurčená licence
Document