Zhodnocení kovových artefaktů z Nedakonic : příspěvek k lokalizaci husitského Nového Tábora

Název: Zhodnocení kovových artefaktů z Nedakonic : příspěvek k lokalizaci husitského Nového Tábora
Variantní název:
  • The assessment of metal artefacts from Nedakonice : contribution to the localisation of the Nový Tábor Hussite settlement
  • Auswertung von Eisenartefakten aus Nedakonice : ein Beitrag zur Lokalisierung des hussitischen Neu Tabor
Zdrojový dokument: Archaeologia historica. 2011, roč. 36, č. 2, s. 485-521
Rozsah
485-521
  • ISSN
    0231-5823 (print)
    2336-4386 (online)
Type: Článek
Jazyk
Jazyk shrnutí
Licence: Neurčená licence
 

Upozornění: Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.

Abstrakt(y)
Studie se v krátkosti zabývá historií centra radikálního husitství na jihovýchodní Moravě, jež Vavřinec z Březové ve své kronice nazývá "Novým Táborem", a na základě rozboru železných artefaktů získaných v průběhu času v místní poloze "Sádky" v Nedakonicích se pokouší přispět ke konečnému řešení otázky lokalizace tohoto vojenského tábora, která doposud kolísá mezi Nedakonicemi a Uherským Ostrohem. Díky přítomnosti většího počtu militarií předkládaná práce pak spíše vychyluje misky pomyslných vah na stranu prvně jmenované obce.
The study briefly conveys the history of a centre of the radical Hussite movement in south-eastern Moravia, referred to by Vavřinec of Březová in his chronicle as "Nový Tábor". On the basis of an analysis of iron artefacts from the Sádky location, Nedakonice, the author contributes to resolving the question of the location of this military camp, sought between Nedakonice and Uherský Ostroh. Due to the presence of a large number of militaria, the article tips the balance in favour of Nedakonice.