Vrcholnostredoveký objekt s telom zomrelého zo Senca-Svätého Martina

Název: Vrcholnostredoveký objekt s telom zomrelého zo Senca-Svätého Martina
Variantní název:
  • A construction from the high Middle Ages with a body from Senec-Svätý Martin
  • Ein hochmittelalterliches Objekt mit dem Körper eines Verstorbenen aus Senec-Svätý Martin
Zdrojový dokument: Archaeologia historica. 2011, roč. 36, č. 2, s. 471-482
Rozsah
471-482
  • ISSN
    0231-5823 (print)
    2336-4386 (online)
Type: Článek
Jazyk
Jazyk shrnutí
Licence: Neurčená licence
 

Upozornění: Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.

Abstrakt(y)
Polykultúrna lokalita leží na SV okraji osady Svätý-Martin. V rokoch 1976−1978 bola odkrytá centrálna časť jej areálu s 31 objektmi. Sedemnásť z nich pochádza z 11.–12. storočia. Najdôležitejší z nich je objekt 5/77. V jeho výplni sa vo výnimočnej polohe našla kostra dospelého muža. Skutočné príčiny uloženia zomrelého do jamy nepoznáme. Podľa robustnejšej stavby tela môžeme pripustiť, že jedinec patril k vojenským oddielom a zahynul v boji na cudzom území. Môže však ísť aj o príslušníka miestnej komunity, ktorý zomrel za výnimočných okolností spojených s "nečistou smrťou". Z týchto príčin nemohol byť pochovaný na pohrebisku tohto sídliska. Jeho telo bolo preto iba vhodené do prázdnej obilnej zásobnice.
A poly-cultural site has been located on the north-eastern edge of the village of Svätý Martin. The central section of the area, with 31 constructions, was unearthed in 1976–1978. Seventeen of them date to the 11th–12th centuries. The most important is pit no. 5/77 that contained the skeleton of an adult male. Why the body was deposited in the pit is unknown. Judging by the man's robust build, he may have been a soldier who died in a fight on foreign territory. However, he might have also been a member of the local community who died under circumstances preventing his interment in consecrated ground and the body was thrown into an empty grain storage pit.
Note
Štúdia vypracovaná v rámci projektu 2/0034/11 VEGA.