Špendlík – před hradbou a za hradbou

Název: Špendlík – před hradbou a za hradbou
Variantní název:
  • The pin within and without the town
  • Die Stecknadel – vor und hinter der Stadtmauer
Zdrojový dokument: Archaeologia historica. 2011, roč. 36, č. 2, s. 523-540
Rozsah
523-540
  • ISSN
    0231-5823 (print)
    2336-4386 (online)
Type: Článek
Jazyk
Jazyk shrnutí
Licence: Neurčená licence
 

Upozornění: Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.

Abstrakt(y)
Článek se zabývá drobnými archeologickými nálezy – špendlíky, které jsou často nacházeny na novověkých archeologických výzkumech, zvláště v kontextech novověkých pohřebních výbav. Práce mapuje použití špendlíků v oděvní kultuře středověku a raného novověku, historickou tradici výroby a obchodu s nimi v rámci Čech a regionální rozmístění špendlíkářského řemesla v českém prostředí. Značná část textu je věnována typologii špendlíků a popisu výrobních postupů barokní špendlíkářské manufaktury v západní Evropě a jejich srovnání s provozem malé dílny pražského špendlíkáře z 18. století. Špendlíkářská a příbuzná jehlářská produkce je doložena prostřednictvím dobových archivních pramenů.
The article discusses pins, small archaeological items frequently unearthed on modern-age archaeological sites, especially in the context of funeral attire. The article maps the use of pins in mediaeval and early-modern-age clothing, the historical traditions of their manufacture and trade in the Czech lands, as well as the locations associated with their production on Czech and Moravian territory. A considerable part of the article focuses on pin typology, manufacturing procedures in baroque pin-making factories in western Europe and a comparison with a small workshop of an 18th-century Prague pin-maker. Pin-making and thread-making are documented by period archive sources.