Omelka, Martin

Varianty jmen:

Omelka, Martin (preferováno)
Typ dokumentu
Zobrazují se záznamy 1 - 8 z celkového počtu 8.

Článek
Bouda, Jiří; Hus, Miroslav; Omelka, Martin; Řebounová, Otakara; Šneberger, Jiří. Archeologický výzkum u kostela sv. Vavřince ve Vrčeni (okres Plzeň-jih). Archaeologia historica. 2022, roč. 47, č. 2, s. 687–717.

Článek
Omelka, Martin; Řebounová, Otakara; Čechura, Martin. Několik poznámek k novověkému pohřebnímu ritu na příkladu hrobových nálezů poutních medailonů z kostela sv. Jana Křtitele v Jindřichově Hradci. Archaeologia historica. 2013, roč. 38, č. 2, s. 379–395.

Článek
Omelka, Martin; Řebounová, Otakara; Šlancarová, Věra. Poznámky k pohřební výbavě a její symbolický význam pro obyvatele barokních Čech a Moravy. Archaeologia historica. 2009, roč. 34, č. [1], s. 591–602.

Článek
Omelka, Martin; Řebounová, Otakara. Stav a perspektivy bádání novověkého pohřebního ritu v Čechách. Archaeologia historica. 2017, roč. 42, č. 1, s. 117–133.

Článek
Omelka, Martin; Řebounová, Otakara; Šlancarová, Věra. Špendlík – před hradbou a za hradbou. Archaeologia historica. 2011, roč. 36, č. 2, s. 523–540.

Článek
Orna, Jiří; Šneberger, Jiří; Omelka, Martin; Řebounová, Otakara; Pilná, Veronika. Výzkum novověké hrobky v kostele sv. Jakuba Většího v Nečtinech. Archaeologia historica. 2019, roč. 44, č. 1, s. 225–243.

Článek
Dudková, Veronika; Orna, Jiří; Lungová, Veronika; Šneberger, Jiří; Omelka, Martin. Výzkum u kostela sv. Petra a Pavla v Liticích. Archaeologia historica. 2018, roč. 43, č. 1, s. 35–49.

Článek
Omelka, Martin; Řebounová, Otakara. Zboží pro chudé a bohaté – "originály" a dobové "padělky" náboženských medailek na příkladu nálezů z hrobových kontextů. Archaeologia historica. 2016, roč. 41, č. 2, s. 309–325.