Omelka, Martin

Name variants:

Omelka, Martin (preferred)
Content type
Displaying 1 - 8 of 8.

Article
Bouda, Jiří; Hus, Miroslav; Omelka, Martin; Řebounová, Otakara; Šneberger, Jiří. Archeologický výzkum u kostela sv. Vavřince ve Vrčeni (okres Plzeň-jih). Archaeologia historica. 2022, vol. 47, iss. 2, pp. 687–717.

Article
Omelka, Martin; Řebounová, Otakara; Čechura, Martin. Několik poznámek k novověkému pohřebnímu ritu na příkladu hrobových nálezů poutních medailonů z kostela sv. Jana Křtitele v Jindřichově Hradci. Archaeologia historica. 2013, vol. 38, iss. 2, pp. 379–395.

Article
Omelka, Martin; Řebounová, Otakara; Šlancarová, Věra. Poznámky k pohřební výbavě a její symbolický význam pro obyvatele barokních Čech a Moravy. Archaeologia historica. 2009, vol. 34, iss. [1], pp. 591–602.

Article
Omelka, Martin; Řebounová, Otakara; Šlancarová, Věra. Špendlík – před hradbou a za hradbou. Archaeologia historica. 2011, vol. 36, iss. 2, pp. 523–540.

Article
Omelka, Martin; Řebounová, Otakara. Stav a perspektivy bádání novověkého pohřebního ritu v Čechách. Archaeologia historica. 2017, vol. 42, iss. 1, pp. 117–133.

Article
Orna, Jiří; Šneberger, Jiří; Omelka, Martin; Řebounová, Otakara; Pilná, Veronika. Výzkum novověké hrobky v kostele sv. Jakuba Většího v Nečtinech. Archaeologia historica. 2019, vol. 44, iss. 1, pp. 225–243.

Article
Dudková, Veronika; Orna, Jiří; Lungová, Veronika; Šneberger, Jiří; Omelka, Martin. Výzkum u kostela sv. Petra a Pavla v Liticích. Archaeologia historica. 2018, vol. 43, iss. 1, pp. 35–49.

Article
Omelka, Martin; Řebounová, Otakara. Zboží pro chudé a bohaté – "originály" a dobové "padělky" náboženských medailek na příkladu nálezů z hrobových kontextů. Archaeologia historica. 2016, vol. 41, iss. 2, pp. 309–325.