Archaeologia historica 2013, roč. 38, č. 1

Obrázek
Rok
2013
Rok vydání
2013
ISSN
0231-5823 (print)
2336-4386 (online)
Poznámka
  • V tomto čísle je zařazena část příspěvků přednesených na 44. mezinárodní konferenci archeologie středověku České a Slovenské republiky na téma Hmotná kultura českých zemí 10.-13. století v středoevropských souvislostech, Český Těšín 17.-21. září 2012.
  • Překlady německých resumé Bernd Magar, Eva Zumpfe, anglických abstrakt Irma Charvátová, Tony Long; jazykové korektury Zuzana Doušková (čeština), Marika Gajdošíková (slovenština), Jana Gryc (polština).
Hmotná kultura českých zemí 10.–13. století v středoevropských souvislostech – Sachkultur der böhmischen Länder im 10.–13. Jahrhundert in Mitteleuropäischen Zusammenhängen
Page Title
7-25 Počátky budování přemyslovského státu a jeho centra – synchronizace výpovědi archeologických pramenů a její interpretace Boháčová, Ivana | pdficon
27-44 Ke změnám ve vývoji hmotné kultury 10. století v Čechách Profantová, Naďa | pdficon
45-90 Hmotná kultura mladší doby hradištní na Moravě a ve Slezsku Měřínský, Zdeněk | pdficon
91-105 Pohřebiště na II. nádvoří Pražského hradu Frolík, Jan | pdficon
107-128 O raně středověké keramice z Pražského hradu trochu jinak Frolíková, Drahomíra | pdficon
129-138 Obolus mrtvých a jeho význam pro datování archeologických pramenů Bartošková, Andrea | pdficon
139-156 Knížecí a královská akropole na Vyšehradě : (přehled výzkumu a problematiky) Nechvátal, Bořivoj | pdficon
157-174 Materiálna kultúra 9.–10. storočia z opevneného sídliska v Mužle-Čenkove Hanuliak, Milan | pdficon
175-183 Skleněné korálky ze Zvenigorodu ve světle výzkumů v roce 2010 Vojceščuk, Natalia | pdficon
185-201 Inwentarze grobowe a stele antropomorficzne u Połowców Gołębiowska-Tobiasz, Aneta | pdficon
203-217 Šumperk, ulice Na Hradbách : provizorium či lehká dřevohliněná stavba ze 13. století, malé zamyšlení nad velkým problémem Goš, Vladimír; Halama, Jakub | pdficon
219-270 Meče 11.–13. století z území Moravy Žákovský, Petr; Hošek, Jiří; Sedláčková, Lenka | pdficon
271-290 Stredoveká sakrálna architektúra v Bíni : (sumarizácia, korekcia a doplnenie súčasných poznatkov) Pomfyová, Bibiana; Samuel, Marián; Žažová, Henrieta | pdficon
291-308 Geneze nejstarších kostelů v Chebu Šebesta, Pavel | pdficon
hidden section Zkratky
Page Title
309-312 Zkratky | pdficon
Page Title
[317] Dosavadní celostátní konference k problematice historické archeologie a jejich publikace | pdficon