Některé otázky mezijazykové interference při výuce dvou blízkych jazyků : (o některých problémech při výuce bulharštiny spolu s dalším jihoslovanským jazykem v rámci oboru Balkanistika na Masarykově univerzitě v Brně)

Název: Některé otázky mezijazykové interference při výuce dvou blízkych jazyků : (o některých problémech při výuce bulharštiny spolu s dalším jihoslovanským jazykem v rámci oboru Balkanistika na Masarykově univerzitě v Brně)
Variantní název
Language interference in the proces of teaching of two close languages : (some problems of teaching Bulgarian along with another south Slavonic language in the Balkan Studies at Masaryk University, Brno, Czechia)
Zdrojový dokument: Opera Slavica. 2013, roč. 23, č. 4, s. 246-251
Rozsah
246-251
  • ISSN
    1211-7676 (print)
    2336-4459 (online)
Type: Článek
Jazyk
česky
Licence: Neurčená licence
Abstrakt(y)
Studie se zabývá problematikou výuky dvou jihoslovanských jazyků pro studenty, jejichž mateřský jazyk je rovněž jazykem slovanským – čeština nebo slovenština. V této komplikované sociolingvistické situaci se snažíme popsat typické chyby vznikající působením mezijazykové interference a najít způsob jejich prevence.
The paper deals with the problem of teaching two South Slavonic languages to students whose mother tongue is also Slavonic – Czech or Slovak. In this complicated psycholinguistical situation we try to find the typical mistakes made because of interlinguale interference and how to prevent them.