K životnímu výročí prof. PhDr. Vladimíra Podborského, DrSc.