Slovenská recepce současné západní translatologie

Název: Slovenská recepce současné západní translatologie
Zdrojový dokument: Slavica litteraria. 2013, roč. 16, č. 1-2, s. 206-209
Rozsah
206-209
  • ISSN
    1212-1509 (print)
    2336-4491 (online)
Type: Recenze
Jazyk
česky
Licence: Neurčená licence
Reviewed work
Vajdová, Libuša. Myslenie o preklade. 1. vyd. Bratislava: Kalligram: Ústav svetovej literatúry SAV, 2007. 184 s. ISBN 978-80-8101-006-4.
Vajdová, Libuša. Sedem životov prekladu. 1.vyd. Bratislava: Veda, 2009. 255 s. Monografie Ústavu svetovej literatúry SAV. ISBN 978-80-224-1101-1.
Rights access
přístupné po uplynutí embarga