Slavica litteraria 2013, roč. 16, č. 1-2

Obrázek
Rok
2013
Rok vydání
2013
ISSN
1212-1509 (print)
2336-4491 (online)
ISBN
978-80-210-6526-0
Ústav FF MU
Obor
Články
Page Title
[3]-22 Utopia chłopska Lwa Tołstoja w Wojnie i pokoju Gorczyca, Wojciech | pdficon
[23]-34 Karel Teige v kontextech ruské avantgardy 20. a 30. let : k vyvojové dynamice Teigeho estetických a uměleckých koncepcí Bednaříková, Hana | pdficon
[35]-45 Prostor v románech Idiot a Zločin a trest F.M. Dostojevského Válková, Vladimíra | pdficon
[47]-58 Romantyzm kultury nieromantycznej : (przypadek czeski) Sosnowska, Danuta | pdficon
[59]-68 Národní obrození a literární směry : (několik úvah) Pospíšil, Ivo | pdficon
[69]-77 Komiksové zpracování českého národního obrození (problém Václav Hanka) Niklesová, Eva | pdficon
[79]-87 Mýtus českého národního obrození a jeho odraz v současných edukačních médiích a v prostředí internetu Bína, Daniel | pdficon
[89]-103 K vybraným problémům národního obrození : (oscilace romantismu s realismem jako komparativní problém) Zelenka, Miloš | pdficon
[105]-119 Slovenský topos drotára v českej literatúre : (J.K. Tyl a slovenská otázka v prvej polovici 19. storočia) Zelenková, Anna | pdficon
Materiály
Page Title
[121]-131 K ludologii a zdrojům nejobecnější kulturní komparatistiky Bína, Daniel | pdficon
[133]-140 K postmoderní technologii psaní Pavera, Libor | pdficon
[141]-157 Poznámky k polské literatuře 20. století Všetička, František | pdficon
[159]-167 Literatúra v živote, život v literatúre Žemberová, Viera | pdficon
Diptych na počest prof. PhDr. Petra Liby, DrSc.
Page Title
[169] Diptych na počest prof. PhDr. Petra Liby, DrSc. Pospíšil, Ivo | pdficon
[171]-178 Transcendující myšlení Petra Liby : (několik poznámek a komentářů) Pospíšil, Ivo | pdficon
[179]-184 Prieniky do literatúry a kultúry Žemberová, Viera | pdficon
Jubilea – Anniversaries – Jubiläen – Юбилеи
Page Title
[185]-188 Život mezi hudbou a filologií Kšicová, Danuše | pdficon
[189]-195 Bibliografie Květuše Lepilové z let 2006-2012 za dobu jejího působení na FF MU : Česká asociace slavistů, Kabinet rusistických studií a 2010–2012 Centrum pro další vzdělávání učitelů ruského jazyka (Ústav slavistiky FF Masarykovy univerzity) | pdficon
Recenze
Page Title
[197]-199 Dvě první knihy nové ediční řady Reinharda Iblera: dobrý start Pospíšil, Ivo | pdficon
200-204 Opožděná Nobelova cena Kšicová, Danuše | pdficon
204-206 Nový pohled na dosavadní bádání holocaustu Páralová Tardy, Markéta | pdficon
206-209 Slovenská recepce současné západní translatologie Adámková, Stanislava | pdficon
209-217 Nad bielymi miestami literárnej histórie Žemberová, Viera | pdficon
217-220 Путешествия в Святую Землю - мифы и реальность Stecenko, Anna | pdficon
220-222 Setkání se slovy Zdenky Bergrové Honzík, Jiří | pdficon
222-224 Na hranici literární historie Pospíšil, Ivo | pdficon
224-225 O textových příbuzenstvích díla Karla Sabiny Všetička, František | pdficon
225-227 Čas a prostor v literárním díle Pospíšil, Ivo | pdficon
227-231 Nepublikované rukopisy Štefana Krčméryho Žemberová, Viera | pdficon
231-233 Symbol a symbolika v teorii, literatuře a kultuře Pospíšil, Ivo | pdficon
233-235 Úspěšný pokus o recepční studii Pospíšil, Ivo | pdficon
235-240 Бытие в форме, цвете и слове Kalita, Inna | pdficon
Informace a zprávy
Page Title
[241]-243 XX. světový komparatistický kongres Zelenka, Miloš | pdficon
244-247 І. Франко і Т. Масарик: Мойсеї своїх народів Hnatjuk, Michajlo | pdficon
247 Seminář v Brně: nové přístupy ve filologii Pospíšil, Ivo | pdficon
Page Title
[251] Instrukce pro přispěvatele | pdficon