Komiksové zpracování českého národního obrození (problém Václav Hanka)

Název: Komiksové zpracování českého národního obrození (problém Václav Hanka)
Zdrojový dokument: Slavica litteraria. 2013, roč. 16, č. 1-2, s. [69]-77
Rozsah
[69]-77
  • ISSN
    1212-1509 (print)
    2336-4491 (online)
Type: Článek
Jazyk
Licence: Neurčená licence
Přístupová práva
přístupné po uplynutí embarga
 

Upozornění: Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.

Abstrakt(y)
Studie zkoumá komiksovou knihu Šifra mistra Hanky a podíl dokumentární složky a fikce v příběhu v ní prezentovaném. Zaměřuje se na role Václava Hanky a Josefa Dobrovského jako postav v tomto příběhu. Dále se diskutuje edukační využitelnost textu, jenž mísí faktické a dokumentární informace s mystifikací a fikcí.
The paper explores the comic book Šifra mistra Hanky [The Master Hanka Code], with special attention to the proportional representation of documentary component and fiction in its story line. It is focused on the roles played by the story's two protagonists, Vaclav Hanka and Josef Dobrovský. Furthermore the paper examines the educational usability of the text which mingles factual and documentary information with mystification and fiction.
Reference
[1] Bednář, K. (ed.): Rukopis královédvorský a zelenohorský. Praha: SNKLU, 1961.

[2] Groensteen, T.: Stavba komiksu. Brno: Host, 2005.

[3] Hibi Matějíček, T.: Šifra mistra Hanky: pravdivá historie Rukopisů královédvorského a zelenohorského. Praha: Garamond, 2007.

[4] Mikušťáková, A. [Zelenková, A.]: Comics jako intersémiotický žánr. Sborník prací filozofické fakulty brněnské univerzity 44, 1996, č. D 42, s. 95–102.

[5] Niklesová, E.: Komiksové transformace literárních děl v současné české literární komunikaci. In Novaja rusistika 2/2009. Brno: Česká asociace slavistů, 2009, s. 39−49. ISSN 1803-4950.

[6] Nünning, A. (ed.), Trávníček, J. – Holý, J. (ed.): Lexikon teorie literatury a kultury: koncepce – osobnosti – základní pojmy. Vyd. 1. Brno: Host, 2006, 912 s. ISBN 80-7294-170-4.

[7] Šifra mistra Hanky čili o tom, kterak se Pérák řeže s Metternichem, online, 2007. [cit. 8. 10. 2011]. Dostupné z www: http://www.komiks.cz/clanek.php?id=1444.

[8] Wollman, F.: Slované: kulturní obraz slovanského světa. Díl 2., Slovesnost Slovanů. V Praze: Vesmír, 1928. 259 s.