Niklesová, Eva

Varianty jmen:

Niklesová, Eva (preferováno)
Typ dokumentu
Zobrazují se záznamy 1 - 22 z celkového počtu 22.

Kapitola
Niklesová, Eva. "Za hranicemi tvaru" (vybrané texty). In: Niklesová, Eva. Dialogy zoufalců: poetika a struktury : (dialogické texty o smyslu lidské existence v nejstarších světových literaturách a v literaturách středoevropského areálu). 2016, s. 146–163.

Kapitola
Niklesová, Eva. Analýza Dialogu zoufalce a jeho duše. In: Niklesová, Eva. Dialogy zoufalců: poetika a struktury : (dialogické texty o smyslu lidské existence v nejstarších světových literaturách a v literaturách středoevropského areálu). 2016, s. 35–74.

Kapitola
Niklesová, Eva. Bibliografie. In: Niklesová, Eva. Dialogy zoufalců: poetika a struktury : (dialogické texty o smyslu lidské existence v nejstarších světových literaturách a v literaturách středoevropského areálu). 2016, s. 181–190.

Kapitola
Niklesová, Eva. Dialog zoufalce a jeho duše v dějinném a kulturním kontextu. In: Niklesová, Eva. Dialogy zoufalců: poetika a struktury : (dialogické texty o smyslu lidské existence v nejstarších světových literaturách a v literaturách středoevropského areálu). 2016, s. 25–30.

Článek
Niklesová, Eva. Frauen und Männer im Dialogus miraculorum des Caesarius von Heisterbac. Graeco-Latina Brunensia. 2010, roč. 15, č. 1, s. 65–85.

Kapitola
Niklesová, Eva. Genetický a typologický přístup ve vztahu k Dialogu zoufalce a jeho duše. In: Niklesová, Eva. Dialogy zoufalců: poetika a struktury : (dialogické texty o smyslu lidské existence v nejstarších světových literaturách a v literaturách středoevropského areálu). 2016, s. 15–16.

Kapitola
Niklesová, Eva. Hypotéza – předpoklad výskytu tvarově příbuzných dialogických existenciálních textů napříč časem a prostorem. In: Niklesová, Eva. Dialogy zoufalců: poetika a struktury : (dialogické texty o smyslu lidské existence v nejstarších světových literaturách a v literaturách středoevropského areálu). 2016, s. 17–21.

Kapitola
Niklesová, Eva. Interpretační rámce Dialogu zoufalce a jeho duše. In: Niklesová, Eva. Dialogy zoufalců: poetika a struktury : (dialogické texty o smyslu lidské existence v nejstarších světových literaturách a v literaturách středoevropského areálu). 2016, s. 31–34.

Článek
Niklesová, Eva. Komiksové zpracování českého národního obrození (problém Václav Hanka). Slavica litteraria. 2013, roč. 16, č. 1-2, s. 69–77.

Článek
Niklesová, Eva. Komiksové transformace literárních děl v současné české literární komunikaci. Новая русистика. 2009, roč. 2, č. 2, s. 39–49.

Článek
Niklesová, Eva. K otázkám objektivity západního zpravodajství na pozadí zobrazování ukrajinské krize. Новая русистика. 2018, roč. 11, č. 2, s. 13–20.

Kapitola
Niklesová, Eva. Obsah. In: Niklesová, Eva. Dialogy zoufalců: poetika a struktury : (dialogické texty o smyslu lidské existence v nejstarších světových literaturách a v literaturách středoevropského areálu). 2016, s. 5–6.

Kapitola
Niklesová, Eva. Příloha. In: Niklesová, Eva. Dialogy zoufalců: poetika a struktury : (dialogické texty o smyslu lidské existence v nejstarších světových literaturách a v literaturách středoevropského areálu). 2016, s. 191–192.

Kapitola
Niklesová, Eva. Seznam tabulek a schémat. In: Niklesová, Eva. Dialogy zoufalců: poetika a struktury : (dialogické texty o smyslu lidské existence v nejstarších světových literaturách a v literaturách středoevropského areálu). 2016, s. 179–180.

Kapitola
Niklesová, Eva. Starověk – Kniha Jobova. In: Niklesová, Eva. Dialogy zoufalců: poetika a struktury : (dialogické texty o smyslu lidské existence v nejstarších světových literaturách a v literaturách středoevropského areálu). 2016, s. 77–100.

Kapitola
Niklesová, Eva. Starověk : mezopotámská díla z okruhu tzv. Hiob-Literatur. In: Niklesová, Eva. Dialogy zoufalců: poetika a struktury : (dialogické texty o smyslu lidské existence v nejstarších světových literaturách a v literaturách středoevropského areálu). 2016, s. 101–111.

Článek
Niklesová, Eva; Shlygina, Ekaterina. Strategie konstruování jazykového obrazu ukrajinské krize na příkladu vybraných sociálních médií a deníku Komsomolskaja pravda. Новая русистика. 2018, roč. 11, č. 2, s. 21–31.

Kapitola
Niklesová, Eva. Středověké literární spory. In: Niklesová, Eva. Dialogy zoufalců: poetika a struktury : (dialogické texty o smyslu lidské existence v nejstarších světových literaturách a v literaturách středoevropského areálu). 2016, s. 112–145.

Kapitola
Niklesová, Eva. Summary. In: Niklesová, Eva. Dialogy zoufalců: poetika a struktury : (dialogické texty o smyslu lidské existence v nejstarších světových literaturách a v literaturách středoevropského areálu). 2016, s. 172–178.

Kapitola
Niklesová, Eva. Úvod. In: Niklesová, Eva. Dialogy zoufalců: poetika a struktury : (dialogické texty o smyslu lidské existence v nejstarších světových literaturách a v literaturách středoevropského areálu). 2016, s. 7–11.

Kapitola
Niklesová, Eva. Závěrečné shrnutí. In: Niklesová, Eva. Dialogy zoufalců: poetika a struktury : (dialogické texty o smyslu lidské existence v nejstarších světových literaturách a v literaturách středoevropského areálu). 2016, s. 164–171.