Niklesová, Eva

Name variants:

Niklesová, Eva (preferred)
Content type
Displaying 1 - 22 of 22.

Chapter
Niklesová, Eva. "Za hranicemi tvaru" (vybrané texty). In: Niklesová, Eva. Dialogy zoufalců: poetika a struktury : (dialogické texty o smyslu lidské existence v nejstarších světových literaturách a v literaturách středoevropského areálu). 2016, pp. 146–163.

Chapter
Niklesová, Eva. Analýza Dialogu zoufalce a jeho duše. In: Niklesová, Eva. Dialogy zoufalců: poetika a struktury : (dialogické texty o smyslu lidské existence v nejstarších světových literaturách a v literaturách středoevropského areálu). 2016, pp. 35–74.

Chapter
Niklesová, Eva. Bibliografie. In: Niklesová, Eva. Dialogy zoufalců: poetika a struktury : (dialogické texty o smyslu lidské existence v nejstarších světových literaturách a v literaturách středoevropského areálu). 2016, pp. 181–190.

Chapter
Niklesová, Eva. Dialog zoufalce a jeho duše v dějinném a kulturním kontextu. In: Niklesová, Eva. Dialogy zoufalců: poetika a struktury : (dialogické texty o smyslu lidské existence v nejstarších světových literaturách a v literaturách středoevropského areálu). 2016, pp. 25–30.

Article
Niklesová, Eva. Frauen und Männer im Dialogus miraculorum des Caesarius von Heisterbac. Graeco-Latina Brunensia. 2010, vol. 15, iss. 1, pp. 65–85.

Chapter
Niklesová, Eva. Genetický a typologický přístup ve vztahu k Dialogu zoufalce a jeho duše. In: Niklesová, Eva. Dialogy zoufalců: poetika a struktury : (dialogické texty o smyslu lidské existence v nejstarších světových literaturách a v literaturách středoevropského areálu). 2016, pp. 15–16.

Chapter
Niklesová, Eva. Hypotéza – předpoklad výskytu tvarově příbuzných dialogických existenciálních textů napříč časem a prostorem. In: Niklesová, Eva. Dialogy zoufalců: poetika a struktury : (dialogické texty o smyslu lidské existence v nejstarších světových literaturách a v literaturách středoevropského areálu). 2016, pp. 17–21.

Chapter
Niklesová, Eva. Interpretační rámce Dialogu zoufalce a jeho duše. In: Niklesová, Eva. Dialogy zoufalců: poetika a struktury : (dialogické texty o smyslu lidské existence v nejstarších světových literaturách a v literaturách středoevropského areálu). 2016, pp. 31–34.

Article
Niklesová, Eva. Komiksové zpracování českého národního obrození (problém Václav Hanka). Slavica litteraria. 2013, vol. 16, iss. 1-2, pp. 69–77.

Article
Niklesová, Eva. Komiksové transformace literárních děl v současné české literární komunikaci. Новая русистика. 2009, vol. 2, iss. 2, pp. 39–49.

Article
Niklesová, Eva. K otázkám objektivity západního zpravodajství na pozadí zobrazování ukrajinské krize. Новая русистика. 2018, vol. 11, iss. 2, pp. 13–20.

Chapter
Niklesová, Eva. Obsah. In: Niklesová, Eva. Dialogy zoufalců: poetika a struktury : (dialogické texty o smyslu lidské existence v nejstarších světových literaturách a v literaturách středoevropského areálu). 2016, pp. 5–6.

Chapter
Niklesová, Eva. Příloha. In: Niklesová, Eva. Dialogy zoufalců: poetika a struktury : (dialogické texty o smyslu lidské existence v nejstarších světových literaturách a v literaturách středoevropského areálu). 2016, pp. 191–192.

Chapter
Niklesová, Eva. Seznam tabulek a schémat. In: Niklesová, Eva. Dialogy zoufalců: poetika a struktury : (dialogické texty o smyslu lidské existence v nejstarších světových literaturách a v literaturách středoevropského areálu). 2016, pp. 179–180.

Chapter
Niklesová, Eva. Starověk – Kniha Jobova. In: Niklesová, Eva. Dialogy zoufalců: poetika a struktury : (dialogické texty o smyslu lidské existence v nejstarších světových literaturách a v literaturách středoevropského areálu). 2016, pp. 77–100.

Chapter
Niklesová, Eva. Starověk : mezopotámská díla z okruhu tzv. Hiob-Literatur. In: Niklesová, Eva. Dialogy zoufalců: poetika a struktury : (dialogické texty o smyslu lidské existence v nejstarších světových literaturách a v literaturách středoevropského areálu). 2016, pp. 101–111.

Article
Niklesová, Eva; Shlygina, Ekaterina. Strategie konstruování jazykového obrazu ukrajinské krize na příkladu vybraných sociálních médií a deníku Komsomolskaja pravda. Новая русистика. 2018, vol. 11, iss. 2, pp. 21–31.

Chapter
Niklesová, Eva. Středověké literární spory. In: Niklesová, Eva. Dialogy zoufalců: poetika a struktury : (dialogické texty o smyslu lidské existence v nejstarších světových literaturách a v literaturách středoevropského areálu). 2016, pp. 112–145.

Chapter
Niklesová, Eva. Summary. In: Niklesová, Eva. Dialogy zoufalců: poetika a struktury : (dialogické texty o smyslu lidské existence v nejstarších světových literaturách a v literaturách středoevropského areálu). 2016, pp. 172–178.

Chapter
Niklesová, Eva. Úvod. In: Niklesová, Eva. Dialogy zoufalců: poetika a struktury : (dialogické texty o smyslu lidské existence v nejstarších světových literaturách a v literaturách středoevropského areálu). 2016, pp. 7–11.

Chapter
Niklesová, Eva. Závěrečné shrnutí. In: Niklesová, Eva. Dialogy zoufalců: poetika a struktury : (dialogické texty o smyslu lidské existence v nejstarších světových literaturách a v literaturách středoevropského areálu). 2016, pp. 164–171.