Starověk – Kniha Jobova

Zdrojový dokument: Niklesová, Eva. Dialogy zoufalců: poetika a struktury : (dialogické texty o smyslu lidské existence v nejstarších světových literaturách a v literaturách středoevropského areálu). Vydání první Brno: Filozofická fakulta, Masarykova univerzita, 2016, pp. 77-100
Rozsah
77-100
Typ
Kapitola
Jazyk
česky
Note
Obsahuje: Žánrové vymezení Knihy Jobovy -- Komparace Dialogu zoufalce a jeho duše s Knihou Jobovou v rovině výstavbové, sémantické a stylisticko-poetologické
Rights access
přístupné po uplynutí embarga
Licence: Neurčená licence
Document