1-2

Title: Slavica litteraria
Year: 2013
Volume: 16
Issue: 1-2
Publication year
2013
ISSN
1212-1509 (print)
2336-4491 (online)
ISBN
978-80-210-6526-0
Články
Title Document
Utopia chłopska Lwa Tołstoja w Wojnie i pokoju | [3]–22
Gorczyca, Wojciech
PDF
Karel Teige v kontextech ruské avantgardy 20. a 30. let : k vyvojové dynamice Teigeho estetických a uměleckých koncepcí | [23]–34
Bednaříková, Hana
PDF
Prostor v románech Idiot a Zločin a trest F.M. Dostojevského | [35]–45
Válková, Vladimíra
PDF
Romantyzm kultury nieromantycznej : (przypadek czeski) | [47]–58
Sosnowska, Danuta
PDF
Národní obrození a literární směry : (několik úvah) | [59]–68
Pospíšil, Ivo
PDF
Komiksové zpracování českého národního obrození (problém Václav Hanka) | [69]–77
Niklesová, Eva
PDF
Mýtus českého národního obrození a jeho odraz v současných edukačních médiích a v prostředí internetu | [79]–87
Bína, Daniel
PDF
K vybraným problémům národního obrození : (oscilace romantismu s realismem jako komparativní problém) | [89]–103
Zelenka, Miloš
PDF
Slovenský topos drotára v českej literatúre : (J.K. Tyl a slovenská otázka v prvej polovici 19. storočia) | [105]–119
Zelenková, Anna
PDF
Materiály
Title Document
K ludologii a zdrojům nejobecnější kulturní komparatistiky | [121]–131
Bína, Daniel
PDF
K postmoderní technologii psaní | [133]–140
Pavera, Libor
PDF
Poznámky k polské literatuře 20. století | [141]–157
Všetička, František
PDF
Literatúra v živote, život v literatúre | [159]–167
Žemberová, Viera
PDF
Diptych na počest prof. PhDr. Petra Liby, DrSc.
Title Document
Diptych na počest prof. PhDr. Petra Liby, DrSc. | [169]
Pospíšil, Ivo
PDF
Transcendující myšlení Petra Liby : (několik poznámek a komentářů) | [171]–178
Pospíšil, Ivo
PDF
Prieniky do literatúry a kultúry | [179]–184
Žemberová, Viera
PDF
Jubilea – Anniversaries – Jubiläen – Юбилеи
Title Document
Život mezi hudbou a filologií | [185]–188
Kšicová, Danuše
PDF
Bibliografie Květuše Lepilové z let 2006-2012 za dobu jejího působení na FF MU : Česká asociace slavistů, Kabinet rusistických studií a 2010–2012 Centrum pro další vzdělávání učitelů ruského jazyka (Ústav slavistiky FF Masarykovy univerzity) | [189]–195
PDF
Recenze
Title Document
Dvě první knihy nové ediční řady Reinharda Iblera: dobrý start | [197]–199
Pospíšil, Ivo
PDF
Opožděná Nobelova cena | 200–204
Kšicová, Danuše
PDF
Nový pohled na dosavadní bádání holocaustu | 204–206
Páralová Tardy, Markéta
PDF
Slovenská recepce současné západní translatologie | 206–209
Adámková, Stanislava
PDF
Nad bielymi miestami literárnej histórie | 209–217
Žemberová, Viera
PDF
Путешествия в Святую Землю - мифы и реальность | 217–220
Stecenko, Anna
PDF
Setkání se slovy Zdenky Bergrové | 220–222
Honzík, Jiří
PDF
Na hranici literární historie | 222–224
Pospíšil, Ivo
PDF
O textových příbuzenstvích díla Karla Sabiny | 224–225
Všetička, František
PDF
Čas a prostor v literárním díle | 225–227
Pospíšil, Ivo
PDF
Nepublikované rukopisy Štefana Krčméryho | 227–231
Žemberová, Viera
PDF
Symbol a symbolika v teorii, literatuře a kultuře | 231–233
Pospíšil, Ivo
PDF
Úspěšný pokus o recepční studii | 233–235
Pospíšil, Ivo
PDF
Бытие в форме, цвете и слове | 235–240
Kalita, Inna
PDF
Informace a zprávy
Title Document
XX. světový komparatistický kongres | [241]–243
Zelenka, Miloš
PDF
І. Франко і Т. Масарик: Мойсеї своїх народів | 244–247
Hnatjuk, Michajlo
PDF
Seminář v Brně: nové přístupy ve filologii | 247
Pospíšil, Ivo
PDF
Title Document
Instrukce pro přispěvatele | [251]
PDF