Úspěšný pokus o recepční studii

Title: Úspěšný pokus o recepční studii
Author: Pospíšil, Ivo
Source document: Slavica litteraria. 2013, vol. 16, iss. 1-2, pp. 233-235
Extent
233-235
  • ISSN
    1212-1509 (print)
    2336-4491 (online)
Type: Review
Language
License: Not specified license
Reviewed work
Juříčková, Miluše. Dva horizonty: Sigrid Undsetová a česká recepce. Vyd. 1. Brno: Masarykova univerzita, 2011. 211 s. Spisy Masarykovy univerzity v Brně. Filozofická fakulta = Opera Universitatis Masarykianae Brunensis. Facultas philosophica, č. 400. ISBN 978-80-210-5546-9.
Rights access
embargoed access
 

Notice: These citations are automatically created and might not follow citation rules properly.