Úspěšný pokus o recepční studii

Název: Úspěšný pokus o recepční studii
Zdrojový dokument: Slavica litteraria. 2013, roč. 16, č. 1-2, s. 233-235
Rozsah
233-235
  • ISSN
    1212-1509 (print)
    2336-4491 (online)
Type: Recenze
Jazyk
Licence: Neurčená licence
Reviewed work
Juříčková, Miluše. Dva horizonty: Sigrid Undsetová a česká recepce. Vyd. 1. Brno: Masarykova univerzita, 2011. 211 s. Spisy Masarykovy univerzity v Brně. Filozofická fakulta = Opera Universitatis Masarykianae Brunensis. Facultas philosophica, č. 400. ISBN 978-80-210-5546-9.
Přístupová práva
přístupné po uplynutí embarga
 

Upozornění: Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.