Karel Teige v kontextech ruské avantgardy 20. a 30. let : k vyvojové dynamice Teigeho estetických a uměleckých koncepcí

Title: Karel Teige v kontextech ruské avantgardy 20. a 30. let : k vyvojové dynamice Teigeho estetických a uměleckých koncepcí
Variant title:
  • Karel Teige in the contexts of Russian avant-garde in the 1920's and 1930's : towards the immanency of dynamism of Teige's aesthetical and artistic conceptions
Source document: Slavica litteraria. 2013, vol. 16, iss. 1-2, pp. [23]-34
Extent
[23]-34
  • ISSN
    1212-1509 (print)
    2336-4491 (online)
Type: Article
Language
License: Not specified license
Rights access
embargoed access
 

Notice: These citations are automatically created and might not follow citation rules properly.

Abstract(s)
The study describes the frame of the mutual relations between the Czech and the Russian avant-gardes in the larger context of aesthetical opinions of Karel Teige during the period of the twenties and the thirties. Special attention is given to the development of Teige's attitudes which turned from the optimistic visions to the radical changes during the late thirties which were determined and influenced by the complexity of historical, political and cultural conditions of that time.
References
[1] Bednaříková, H.: "Karel Teige a jeho svět dvacátých let" in Host 16, 2000, č. 10.

[2] Deleuze, G. – Guattari, F.: Kafka: Za menšinovou literaturu Praha: Herrmann a synové, 2001.

[3] Janská, L.: Mezi obrazem a textem. Text a grafém v evropském a českém malířství 1910–1930. Praha: Mladá fronta, 2007.

[4] Kalandra, Z.: Intelektuál a revoluce. Praha: Československý spisovatel, 1994.

[5] Máčel, O.: "Karel Teige a ruská avantgarda" in Avantgarda: Vztah české a ruské avantgardy. Praha: Národní knihovna ČR – Slovanská knihovna, 2002.

[6] Mathauser, Z.: Nepopulární studie. Z dějin ruské avantgardy Praha: Svoboda, 1969.

[7] de Micheli, M.: Umělecké avantgardy dvacátého století. Praha: SNKLU, 1964.

[8] Nádvorníková, A.: K surrealismu. Praha: Torst, 1998.

[9] Pfaff, I.: "Ohlas stalinské kampaně proti "formalismu" v české levicové kultuře" 1936–1938 in Slovanský přehled 88, 2002, č. 3.

[10] Teige, K.: "Neoplasticismus a suprematismus" in Stavba a báseň. Praha: Edice Olymp, 1927.

[11] Teige, K.: Osvobozování života a poezie. Výbor z díla III. Studie ze 40. let. Praha: Aurora a Český spisovatel, 1994.

[12] Teige, K.: Sovětská kultura. Praha: Jan Fromek, 1927.

[13] Teige, K.: Surrealismus proti proudu. Dvě polemické kapitoly. Surrealistická skupina odpovídá Vítězslavu Nezvalovi, J. Fučíkovi, Kurtu Konradovi, St. K Neumannovi, J. Rybákovi, L. Štollovi aj. Praha: Surrealistická skupina, 1938.

[14] Teige, K.: Svět stavby a básně. Výbor z díla I. Studie z dvacátých let. Praha: Československý spisovatel, 1966.

[15] Teige, K.: Vladimír Majakovskij. K historii ruského futurismu. Praha: Jarmila Prokopová, 1936.

[16] Teige, K.: Přednáška Ilji Erenburga v Praze čili Konstruktivismus a Romantismus www.ucl.cas.cz/edicee/data/antologie/avantgarda/AVA2/87.pdf

[17] Teige, K.: Sovětský konstruktivismus www.ucl.cas.cz/edicee/data/antologie/avantgarda/AVA2/116.pdf