Romantyzm kultury nieromantycznej : (przypadek czeski)

Title: Romantyzm kultury nieromantycznej : (przypadek czeski)
Variant title:
  • Romanticism of nonromantic culture : (a Czech case)
Source document: Slavica litteraria. 2013, vol. 16, iss. 1-2, pp. [47]-58
Extent
[47]-58
  • ISSN
    1212-1509 (print)
    2336-4491 (online)
Type: Article
Language
License: Not specified license
Rights access
embargoed access
 

Notice: These citations are automatically created and might not follow citation rules properly.

Abstract(s)
The article focuses on the present day discussion about a place of Romanticism in Czech culture. This question seemed to be obvious to many generations of Czech critics who supported an opinion that a romantic philosophy as well as a romantic style did not rather fit to a national situation of Czechs in the 19th century. Recently this belief has begun to change and the question of "Czech Romanticism" is regarded now in a more diverse way. Some Czech critics started to stress that Romanticism existed in a different embodiment dependent on local culture and a clear definition of Romanticism has never been formulated up to now. Under the influence of this discussion about Romanticism as well as principles of a post-structural comparative studies, which stress rather a difference than a similarity of cultural process, some Czech scholars started to claim that this movement influenced Czech culture much more deeper than it was maintained for years. The author of the article refers to this polemics but does not involve in the dispute, because she is interested in a different question. She asks why Czechs today want to discover a romantic culture as a part of their national heritage. In the last paragraph the author analyzes a novel by a Czech writer, Karel Sabina, which can be read as a severe judgement of Romanticism as well as a romantic judgement of weakness and defects of the Czech nation.
References
[1] Čech, S.: Na Valdštýně (w:) Patery knihy plodů básnických: výbor z novověké poesie české. Uspořádal a literárně-historickými daty opatřil F. Bílý. Telč: Emil Šolc, 1892.

[2] Sabina, K.: Oživené hroby(Obrázky). Praha: SNKLHU, 1953.

[3] Hodrová, D.: Pod dwiema postaciami, przeł. i posłowiem opatrzył L. Engelking. Łódź: Tygiel kultury, 2001.

[4] Hrbata, Z. – Procházka, M.: Romantismus a romantismy. Pojmy, proudy, konteksty. Praha: Karolinum, 2005.

[5] Hrbata, Z.: Romantismus a Čechy. Témata a symboly v literárních a kulturach souvislostech. Jinočany: H&H, 1999.

[6] Schulz, G.: Romantika. Dějiny a pojem. Praha – Litomyšl: Paseka, 1999.

[7] Macura, V.: Znamení zrodu. České národní obrození jako kulturní typ. Jinočany 1995.

[8] Macura, V.: Český sen. Praha: NLN, 1998.

[9] Šmahelová, H.: Hledání českého romantismu. In Romantyzm a romantismus. Metamorfozy a analogie romantismu v moderní polské a české literatuře, ed. V. Forková, K. Chamonikolas. Praha: Univerzita Karlova, 2008.

[10] Voisine-Jechová, H.: Využití snového zážitku v narativním procesu. Úvahy na základě několika česko-francouzských paralel. In "Česká literatura" nr. 3/95.

[11] Procházka, M.: Existuje český romantismus? In "Tvar" nr. 17/2000

[12] Třeštík, D.: Češi a dějiny v postmoderním očistci. Praha: NLN, 2005

[13] Tarajło-Lipowska, Z.: Męczennik czeskiej prawdy. Karel Havlíček Borovský. Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 2000.

[14] Kučera, M.: Kultura v českých dějinách 19. století. Ke zrodu, genezi a smyslu avantgard. Praha: Academia 2011.

[15] Encyklopedia Muzyczna PWM. Część biograficzna, red. E. Dziębowska Kraków: Polskie Wydawnictwo Muzyczne, 2007.

[16] Dictionary of Music and Musicians, ed. by S. Sadie. Vol. 23. London: Macmillan Publisher Limited, 2001,

[17] Novák, M.: Česká estetika: Od Palackého po dobu současnou. Praha: Fr. Borový, 1941.

[18] Županič, J.: Obraz šlechtictví v české společností 19.–21. století. In 19. století v nás. Modely, instituce a reprezentace, které přetrvaly. K vydání připravil M. Řepa. Praha: Historický ústav 2008.

[19] Patočka, J.: Kim są Czesi? przekład i wstęp J. Baluch. Kraków: Międzynarodowe Centrum Kultury, 1997.