Advanced search

Searching in title Slavica litteraria 2013, vol. 16, iss. 1-2. If you want to search the whole database, use this form.
Help: When entering keywords from the full text of a document, keep in mind that the database contains multilingual documents.
Searching the entire database.
Searching only the record (metadata) of documents.
Author or contributor of the document (editor, translator, etc.).
If you select "Paper", you are searching journal articles, proceedings and chapters of monographs.
Displaying 1 - 25 of 35

Article
Pospíšil, Ivo. Národní obrození a literární směry : (několik úvah). Slavica litteraria. 2013, vol. 16, iss. 1-2, pp. 59–68.

Article
Gorczyca, Wojciech. Utopia chłopska Lwa Tołstoja w Wojnie i pokoju. Slavica litteraria. 2013, vol. 16, iss. 1-2, pp. 3–22.

Article
Válková, Vladimíra. Prostor v románech Idiot a Zločin a trest F.M. Dostojevského. Slavica litteraria. 2013, vol. 16, iss. 1-2, pp. 35–45.

Article
Pospíšil, Ivo. Transcendující myšlení Petra Liby : (několik poznámek a komentářů). Slavica litteraria. 2013, vol. 16, iss. 1-2, pp. 171–178.

Article
Zelenka, Miloš. XX. světový komparatistický kongres. Slavica litteraria. 2013, vol. 16, iss. 1-2, pp. 241–243.

Article
Pavera, Libor. K postmoderní technologii psaní. Slavica litteraria. 2013, vol. 16, iss. 1-2, pp. 133–140.

Article
Žemberová, Viera. Prieniky do literatúry a kultúry. Slavica litteraria. 2013, vol. 16, iss. 1-2, pp. 179–184.

Article
Hnatjuk, Michajlo. І. Франко і Т. Масарик: Мойсеї своїх народів. Slavica litteraria. 2013, vol. 16, iss. 1-2, pp. 244–247.

Article
Všetička, František. O textových příbuzenstvích díla Karla Sabiny. Slavica litteraria. 2013, vol. 16, iss. 1-2, pp. 224–225.

Article
Bednaříková, Hana. Karel Teige v kontextech ruské avantgardy 20. a 30. let : k vyvojové dynamice Teigeho estetických a uměleckých koncepcí. Slavica litteraria. 2013, vol. 16, iss. 1-2, pp. 23–34.

Article
Kšicová, Danuše. Život mezi hudbou a filologií. Slavica litteraria. 2013, vol. 16, iss. 1-2, pp. 185–188.

Article
Pospíšil, Ivo. Čas a prostor v literárním díle. Slavica litteraria. 2013, vol. 16, iss. 1-2, pp. 225–227.

Article
Páralová Tardy, Markéta. Nový pohled na dosavadní bádání holocaustu. Slavica litteraria. 2013, vol. 16, iss. 1-2, pp. 204–206.

Article
Zelenková, Anna. Slovenský topos drotára v českej literatúre : (J.K. Tyl a slovenská otázka v prvej polovici 19. storočia). Slavica litteraria. 2013, vol. 16, iss. 1-2, pp. 105–119.

Article
Zelenka, Miloš. K vybraným problémům národního obrození : (oscilace romantismu s realismem jako komparativní problém). Slavica litteraria. 2013, vol. 16, iss. 1-2, pp. 89–103.

Article
Kšicová, Danuše. Opožděná Nobelova cena. Slavica litteraria. 2013, vol. 16, iss. 1-2, pp. 200–204.

Article
Stecenko, Anna. Путешествия в Святую Землю - мифы и реальность. Slavica litteraria. 2013, vol. 16, iss. 1-2, pp. 217–220.

Article
Bína, Daniel. Mýtus českého národního obrození a jeho odraz v současných edukačních médiích a v prostředí internetu. Slavica litteraria. 2013, vol. 16, iss. 1-2, pp. 79–87.

Article
Žemberová, Viera. Literatúra v živote, život v literatúre. Slavica litteraria. 2013, vol. 16, iss. 1-2, pp. 159–167.

Article
Sosnowska, Danuta. Romantyzm kultury nieromantycznej : (przypadek czeski). Slavica litteraria. 2013, vol. 16, iss. 1-2, pp. 47–58.

Article
Pospíšil, Ivo. Úspěšný pokus o recepční studii. Slavica litteraria. 2013, vol. 16, iss. 1-2, pp. 233–235.

Article
Pospíšil, Ivo. Diptych na počest prof. PhDr. Petra Liby, DrSc.. Slavica litteraria. 2013, vol. 16, iss. 1-2, pp. 169.

Article
Všetička, František. Poznámky k polské literatuře 20. století. Slavica litteraria. 2013, vol. 16, iss. 1-2, pp. 141–157.

Article
Pospíšil, Ivo. Symbol a symbolika v teorii, literatuře a kultuře. Slavica litteraria. 2013, vol. 16, iss. 1-2, pp. 231–233.