Nový pohled na dosavadní bádání holocaustu

Title: Nový pohled na dosavadní bádání holocaustu
Source document: Slavica litteraria. 2013, vol. 16, iss. 1-2, pp. 204-206
Extent
204-206
  • ISSN
    1212-1509 (print)
    2336-4491 (online)
Type: Review
Language
License: Not specified license
Reviewed work
Cobel-Tokarska, Marta. Bezludna wyspa, nora, grób: wojenne kryjówki Żydów w okupowanej Polsce. Warszawa: Instytut Pamięci Narodowej - Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, 2012. 303 s. [12] l. obr. příl. Monografie / Instytut Pamięci Narodowej - Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu; t. 83. ISBN 978-83-7629-354-7.
Rights access
embargoed access
 

Notice: These citations are automatically created and might not follow citation rules properly.