Prostor v románech Idiot a Zločin a trest F.M. Dostojevského

Title: Prostor v románech Idiot a Zločin a trest F.M. Dostojevského
Source document: Slavica litteraria. 2013, vol. 16, iss. 1-2, pp. [35]-45
Extent
[35]-45
  • ISSN
    1212-1509 (print)
    2336-4491 (online)
Type: Article
Language
License: Not specified license
Rights access
embargoed access
 

Notice: These citations are automatically created and might not follow citation rules properly.

Abstract(s)
Článek pojednává o nejrůznějších aspektech prostoru (a rovněž jeho neopomenutelné korelační dvojice – času) v románových dílech Idiot a Zločin a trest F. M. Dostojevského se zaměřením na samotné vymezování kategorie prostoru v uměleckém díle, na protiklad newtonovského a leibnizovského prostoru a konstituci i rozvíjení petrohradského textu ve 20. a 30. letech 19. století. Jednotlivé aspekty prostoru jsou zachyceny prostřednictvím krátkých tematických úseků: hmyz a hmyzí perspektivy, roztržitost, běh a pohyb městem a dům jako stav duše.
The article deals with various aspects of space (including its ever-present correlation pair – time) in the novels The Idiot and Crime and Punishment of F.M. Dostojevskij, while focusing on defining the category of space in an work of art, the contrast between Newton's and Leibniz's space and the constitution and development of Petersburg's text in the 1820s and 1830s. Particular aspects of space are depicted in short thematic sections: insect and its perspective, absent-mindedness, running and movement through the city and a house as a state of mind.