Filosofie náboženství : pokus o typologii

Obrázek
Vydání
1. vyd.
Místo vydání
Brno
Nakladatel
Masarykova univerzita
Rok vydání
1999
Rozsah
251 s.
Edice
  • Religionistika; sv. 8
ISBN
8021019786
Jazyk
česky
Odkaz do knihovního katalogu MU: 31939
Anotace
  • Publikace předkládá základní typologii metodologických a obsahových postojů v moderní filozofii náboženství. SoustřeĎuje se na vykreslení filosofických předpokladů jednotlivých typů a směrů filozofie náboženství a podává jejich charakteristiky. Pokouší se rovněž o vyjasnění vztahu mezi filosofií náboženství a religionistikou. Značnou pozornost věnuje také tradicím moderní české filosofie náboženství, jež doposud nebyly souborně podány. Součástí publikace je je rozsáhlá bibliografie základních monografií a podrobný jmenný a věcný rejstřík.
Poznámka
  • Kniha byla vydána s laskavou podporou Open Society Fund (Higher Education Support Program, grant č. HC11/96/3).
Ústav FF MU
Licence: Neurčená licence
Držitel práv
Masarykova univerzita – Filozofická fakulta
Přístupová práva
plný text nepřístupný
hidden-section Předmluva
Page Chapter number Title
[7] Předmluva | pdf icon Horyna, Břetislav; Pavlincová, Helena
Page Chapter number Title
[11]-41 Úvodní poznámky: vznik, vývoj a současnost filosofie náboženství | pdf icon Horyna, Břetislav; Pavlincová, Helena
Page Chapter number Title
[43]-54 Od mýtu k logu: negace a logizace mýtu ve filosofii náboženství | pdf icon Horyna, Břetislav; Pavlincová, Helena
Page Chapter number Title
[55]-74 Od mýtu k logu: metamorfózy náboženství ve filosofii náboženství | pdf icon Horyna, Břetislav; Pavlincová, Helena
Page Chapter number Title
[75]-102 Od logu k mýtu: filosofie náboženství ztrácí kompetence | pdf icon Horyna, Břetislav; Pavlincová, Helena
Page Chapter number Title
[103]-136 Logos bez mýtu: analytická filosofie náboženství | pdf icon Horyna, Břetislav; Pavlincová, Helena
Page Chapter number Title
[137]-183 Jiný logos, mýtu navzdory: konfesijní filosofie náboženství | pdf icon Horyna, Břetislav; Pavlincová, Helena
Page Chapter number Title
[185]-233 Jaký logos, jaký mýtus? Česká filosofie náboženství | pdf icon Horyna, Břetislav; Pavlincová, Helena
Page Chapter number Title
[235]-242 Výběrová bibliografie | pdf icon Horyna, Břetislav; Pavlincová, Helena
hidden-section Jmenný rejstřík
Page Chapter number Title
[243]-248 Jmenný rejstřík | pdf icon Horyna, Břetislav; Pavlincová, Helena
hidden-section Věcný rejstřík
Page Chapter number Title
249-251 Věcný rejstřík | pdf icon Horyna, Břetislav; Pavlincová, Helena
Page Chapter number Title
[253] V edici Religionistika dosud vyšlo | pdf icon