Horyna, Břetislav

Varianty jmen:

Horyna, Břetislav (preferováno)
Typ dokumentu
Zobrazují se záznamy 1 - 25 z celkového počtu 149.

Kapitola
Horyna, Břetislav. … a etapy vývoje. In: Horyna, Břetislav. Počátky filosofické antropologie. 1999, s. 7–16.

Článek
Horyna, Břetislav. Ale vždyť to přece jsou filosofové.... Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. B, Řada filozofická. 2005, roč. 54, č. B52, s. 15–24.

Článek
Horyna, Břetislav. [Antes, Peter. Grundriss der Religionsgeschichte: von der Prähistorie bis zur Gegenwart]. Religio. 2007, roč. 15, č. 1, s. 148–151.

Kapitola
Horyna, Břetislav. Arnold Gehlen. In: Horyna, Břetislav. Počátky filosofické antropologie. 1999, s. 32–35.

Článek
Horyna, Břetislav. [Beltz, Walter, ed. Lexikon der letzten Dinge]. Religio. 1994, roč. 2, č. 1, s. 108–109.

Kapitola
Horyna, Břetislav. Bibliografie J. Waardenburga. In: Waardenburg, Jacques. Bohové zblízka : systematický úvod do religionistiky. 1997, s. 149–154.

Článek
Horyna, Břetislav. [Blecha, Ivan. Proměny fenomenologie: úvod do Husserlovy filosofie]. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. B, Řada filozofická. 2007, roč. 56, č. B54, s. 112–115.

Článek
Brázda, Radim; Horyna, Břetislav. Bory šumí po skalinách - rozhovor s Břetislavem Horynou. Pro-Fil. 2013, roč. 14, č. 2, s. .

Článek
Horyna, Břetislav. [Bubík, Tomáš; Prázný, Aleš; Hoffmann, Henryk, ed. Náboženství a věda]. Religio. 2008, roč. 16, č. 1, s. 137–140.

Článek
Pavlincová, Helena. Čeští novotomisté o společnosti a demokracii. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. B, Řada filozofická. 1999, roč. 48, č. B46, s. 105–111.

Článek
Horyna, Břetislav. Co je AKTUM. Religio. 2008, roč. 16, č. 2, s. 225–226.

Článek
Koselleck, Reinhart. Dějiny pojmů a pojmy dějin. Studia philosophica. 2011, roč. 58, č. 2, s. 29–43.

Článek
Horyna, Břetislav. [Descartes, René. Meditace o první filosofii: námitky a autorovy odpovědi]. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. B, Řada filozofická. 2004, roč. 53, č. B51, s. 165–166.

Článek
Horyna, Břetislav. Deset let znovuobnovené české religionistiky. Religio. 2000, roč. 8, č. 1, s. 109–110.

Článek
Horyna, Břetislav. Die postfaktische Welt der Analphabetenwahrheiten. Pro-Fil. 2017, roč. 18, č. Special issue, s. 34–41.

Článek
Taureck, Bernhard H. F.. Don Quijote jako žitá metafora. Pro-Fil. 2010, roč. 11, č. 1, s. 3–9.

Článek
Horyna, Břetislav. [Dostálová, Růžena; Hošek, Radislav. Antická mystéria]. Religio. 1997, roč. 5, č. 2, s. 177–179.

Kapitola
Horyna, Břetislav. Filosofická antropologie: její možnost .... In: Horyna, Břetislav. Počátky filosofické antropologie. 1999, s. 5–7.

Článek
Horyna, Břetislav. Filosofie dějin nešťastného lidstva : 200 let od úmrtí J.G.Herdera. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. B, Řada filozofická. 2004, roč. 53, č. B51, s. 115–118.

Článek
Solger, Karl Wilhelm Ferdinand. Filosofie ironie Karla Wilhelma Ferdinanda Solgera : překlad s komentářem. Pro-Fil. 2021, roč. 22, č. 2, s. 68–77.

Kniha
Horyna, Břetislav; Pavlincová, Helena. Filosofie náboženství : pokus o typologii. 1999

Článek
Zouhar, Jan. Filozofie citu Františka Mareše. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. B, Řada filozofická. 1999, roč. 48, č. B46, s. 101–104.