Horyna, Břetislav

Name variants:

Horyna, Břetislav (preferred)
Content type
Displaying 1 - 25 of 149.

Chapter
Horyna, Břetislav. ... a etapy vývoje. In: Horyna, Břetislav. Počátky filosofické antropologie. 1999, pp. 7–16.

Article
Horyna, Břetislav. Ale vždyť to přece jsou filosofové.... Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. B, Řada filozofická. 2005, vol. 54, iss. B52, pp. 15–24.

Article
Horyna, Břetislav. [Antes, Peter. Grundriss der Religionsgeschichte: von der Prähistorie bis zur Gegenwart]. Religio. 2007, vol. 15, iss. 1, pp. 148–151.

Chapter
Horyna, Břetislav. Arnold Gehlen. In: Horyna, Břetislav. Počátky filosofické antropologie. 1999, pp. 32–35.

Article
Horyna, Břetislav. [Beltz, Walter, ed. Lexikon der letzten Dinge]. Religio. 1994, vol. 2, iss. 1, pp. 108–109.

Chapter
Horyna, Břetislav. Bibliografie J. Waardenburga. In: Waardenburg, Jacques. Bohové zblízka : systematický úvod do religionistiky. 1997, pp. 149–154.

Article
Horyna, Břetislav. [Blecha, Ivan. Proměny fenomenologie: úvod do Husserlovy filosofie]. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. B, Řada filozofická. 2007, vol. 56, iss. B54, pp. 112–115.

Article
Brázda, Radim; Horyna, Břetislav. Bory šumí po skalinách - rozhovor s Břetislavem Horynou. Pro-Fil. 2013, vol. 14, iss. 2, pp. .

Article
Horyna, Břetislav. [Bubík, Tomáš; Prázný, Aleš; Hoffmann, Henryk, ed. Náboženství a věda]. Religio. 2008, vol. 16, iss. 1, pp. 137–140.

Article
Pavlincová, Helena. Čeští novotomisté o společnosti a demokracii. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. B, Řada filozofická. 1999, vol. 48, iss. B46, pp. 105–111.

Article
Horyna, Břetislav. Co je AKTUM. Religio. 2008, vol. 16, iss. 2, pp. 225–226.

Article
Koselleck, Reinhart. Dějiny pojmů a pojmy dějin. Studia philosophica. 2011, vol. 58, iss. 2, pp. 29–43.

Article
Horyna, Břetislav. [Descartes, René. Meditace o první filosofii: námitky a autorovy odpovědi]. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. B, Řada filozofická. 2004, vol. 53, iss. B51, pp. 165–166.

Article
Horyna, Břetislav. Deset let znovuobnovené české religionistiky. Religio. 2000, vol. 8, iss. 1, pp. 109–110.

Article
Horyna, Břetislav. Die postfaktische Welt der Analphabetenwahrheiten. Pro-Fil. 2017, vol. 18, iss. Special issue, pp. 34–41.

Article
Taureck, Bernhard H. F.. Don Quijote jako žitá metafora. Pro-Fil. 2010, vol. 11, iss. 1, pp. 3–9.

Article
Horyna, Břetislav. [Dostálová, Růžena; Hošek, Radislav. Antická mystéria]. Religio. 1997, vol. 5, iss. 2, pp. 177–179.

Chapter
Horyna, Břetislav. Filosofická antropologie: její možnost .... In: Horyna, Břetislav. Počátky filosofické antropologie. 1999, pp. 5–7.

Article
Horyna, Břetislav. Filosofie dějin nešťastného lidstva : 200 let od úmrtí J.G.Herdera. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. B, Řada filozofická. 2004, vol. 53, iss. B51, pp. 115–118.

Article
Solger, Karl Wilhelm Ferdinand. Filosofie ironie Karla Wilhelma Ferdinanda Solgera : překlad s komentářem. Pro-Fil. 2021, vol. 22, iss. 2, pp. 68–77.

Book
Horyna, Břetislav; Pavlincová, Helena. Filosofie náboženství : pokus o typologii. 1999

Article
Zouhar, Jan. Filozofie citu Františka Mareše. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. B, Řada filozofická. 1999, vol. 48, iss. B46, pp. 101–104.