Časová perspektiva: úvod do teorie a výzkumu

Zdrojový dokument: Klinická psychologie a osobnost. 2013, roč. 2, č. 1, s. 81-90
Rozsah
81-90
  • ISSN
    1805-6393 (print)
    2336-4432 (online)
Type: Článek
Jazyk
česky
Licence: Neurčená licence
Abstrakt(y)
Časová perspektiva představuje specifický způsob konstruování toku času do minulého, přítomného a budoucího rámce. Zimbardo mluví o ideální a vyvážené časové perspektivě jako o nejlepších možných způsobech nastavení naší mysli. Převážná většina lidí má však tendenci upřít se výhradně na jeden převažující časový rámec a opomíjet ostatní, což často ústí v maladaptivní způsob myšlení, chování a prožívání. Časová orientace byla ve své krátké historii zkoumána v kontextu široké palety psychologických a psychopatologických konstruktů. Článek přibližuje jejich provázanost.
Time perspective is a specific way of designing the flow of time into past, present and future framework. Zimbardo speaks of an ideal and balanced time perspective as the best possible ways of setting our minds. Many people tend to overestimate only one time frame and ignore the others, which often results in amaladaptive way of thinking, behavior and experience. Time perspective was examined in the context of a wide variety of psychological and psychopathological phenomena. The article gives insight to their relationship.
Document
Reference:
[1] Alvos, L., Gregson, R. A., & Ross, M. W. (1993). Future Time Perspective in Current and Previous Injecting Drug Users. Drug &Alcohol Dependence, 31, 193–197. | DOI 10.1016/0376-8716(93)90072-X

[2] Boniwell, I., & Zimbardo, P. G. (2004). Balancing one's time perspective in pursuit of optimal functioning. In Linley, P. A., Joseph, S. (Eds.), Positive Psychology in Practise (pp. 21–23). New Yersey: John Wiley & Sons.

[3] Boyd, J. N., & Zimbardo, P. G. (1997). Constructing Time after Death: The Transcendental-future Time Perspective. Time and Society, 6, 5–24.

[4] Csikszentmihalyi, M. (2008). Flow: The psychology of optimal experience. New York: Harper Perrenial.

[5] D'Alesio, M., Guarino, A., De Pascalis, V., & Zimbardo, P. G. (2003). Testing Zimbardo's Stanford Time Perspective Inventory (STPI) – Short Form, an Italian Study. Time &Society, 12, 333–347.

[6] Dapkus, M. A. (1985). A thematic analysis of the experience of time. Journal of Personality and Social Psychology, 49, (2), 408–419. | DOI 10.1037/0022-3514.49.2.408

[7] Disman, M. (2011). Jak se vyrábí sociologická znalost. Příručka pro uživatele. Praha: Karolinum.

[8] Ferjenčík, J. (2010). Úvod do metodologie psychologického výzkumu: jak zkoumat lidskou duši. Praha: Portál.

[9] Frýba, M. (1995). The practice of happiness: exercises and techniques for developing mindfulness, wisdom, and joy. Boston, Mass.: Shambhala.

[10] Germer, Ch. K., Siegel, R. D., & Fulton, P. R. (2005). Mindfulness and Psychotherapy. New York: Guilford Press.

[11] Gjesme, T. (1979). Future time orientation as a function of achievement motive, ability, delay of gratification and sex. Journal of Psychology, 101, 173–188. | DOI 10.1080/00223980.1979.9915069

[12] Gonzales, A., & Zimbardo, P. G. (1985). Time in Perspective: Psychology Today Survey Report. Psychology Today, 21–26.

[13] Hackmann, A., Ehlers, A., Speckens, A., & Clark, D M. (2004). Characteristics and Content of Intrusive Memories in PTSD and Their ChangesWith Treatment. Journal of Traumatic Stress, 17(3), 231–240. | DOI 10.1023/B:JOTS.0000029266.88369.fd

[14] Jackson, S. A., & Csikszentmihalyi, M. (1999). Flow in sport, the keys to optimal experience. Champaign: Human Kinetics.

[15] Jackson, S. A., & Eklund, R. C. (2004). The flow scales manual. Morgantown: Fitness information technology Inc.

[16] Jonathan, N. D., & Zohar, J. D. (2000). Post-traumatic stress disorder: diagnosis, management and treatment. London: Martin Dunitz.

[17] Keough, K. A., Zimbardo, P. G., & Boyd, J. N. (1999). Who is Smoking, Drinking, and Using Drugs? Time Perspective as a Predictor of Substance Use. Journal of Basic and Applied Social Psychology, 21, 149–164. | DOI 10.1207/S15324834BA210207

[18] Klineberg, S.L., (1968). Future time perspective and the preference for delayed reward. Journal of Personality and Social Psychology, 8, 253–257.

[19] Kornfield, J. (1997). Living Buddhist masters. Santa Cruz: Unity Press.

[20] Liniauskaite, A., & Kayris, A. (2009). The Lithuanian Version of the Zimbardo Time Perspective Inventory (ZTPI). Psichologija, 40, 66–87.

[21] Lessing, E.E. (1968). Demographic, developmental, and personality correlates of length of future time perspective. Journal of Personality, 36, 183–201. | DOI 10.1111/j.1467-6494.1968.tb01468.x

[22] Lukavská, K., Klicperová-Baker, M., Lukavský, J., & Zimbardo, P. G. (2011). ZTPI – Zimbardův dotazník časové perspektivy. Československá psychologie, 55(4), 356– 373.

[23] Martz, E., & Livneh, H. (2007). Do Posttraumatic Reactions Predict Future Time Perspective Among People With Insulin-Dependent Diabetes Mellitus? Rehabilitation Counseling Bulletin, 50(2), 87–98. | DOI 10.1177/00343552070500020701

[24] Milfont, E. L., Andrade, P. R., Belo, R. P., & Pessoa, V. S. (2008). Testing Zimbardo Time Perspective Inventory in Brazilian Sample. Revista Interamericana de Psicologia, 42, 49–58.

[25] Mischel, W., & Metzner, R. (1962). Preference for delayed reward as a function of age, intelligence, and lenght of delaye interval. Journal of Abnormal and Social Psychology, 64, 425–431.

[26] Nuttin, J. R. (1964). The future time perspective in human motivation and learning. Acta Psychologies, 23, 60–82. | DOI 10.1016/0001-6918(64)90075-7

[27] Pavelková, I., Purková, V., & Menšíková, V. (2010). Časová perspektiva jako významný regulativ v lidském životě a žákovské motivaci. Studia pedagogika 15, 31–48.

[28] Pavelková, I. (1990). Perpektivní perspektiva jako činitel rozvoje osobnosti. Praha: Academia.

[29] Pavelková, I. (2002). Motivace žáků k učení. Perspektivní perspektiva žáků a časový faktor v žákovské motivaci. Praha: PedF, UK.

[30] Petry, N. M., Bickel, W. K., & Arnett, M. (1998). Shortened Time Horizons and Insensitivity to Future Consequences in Heroin Addicts. Addiction, 93, 729–738. | DOI 10.1046/j.1360-0443.1998.9357298.x

[31] Rothspan, S., & Read, S. J. (1996). Present Versus Future Time Perspective and HIV Risk among Heterosexual College Students. Health Psychology, 15, 131–134. | DOI 10.1037/0278-6133.15.2.131

[32] Sircova, A., Sokolova, E.T., & Mitina, O. V. (2007). Metodika P. Zimbardo po vremennoj perspektive. Psichologičeskaja diagnostika, 1, 85–106.

[33] Smeltzer, W. E. (1968). Time orientation a Time perspective in psychotherapy. Dissertation Abstracts International, 29, 3922–B.

[34] Strack, F., Schwarz, N., & Gschneidinger, E. (1985). Happiness and reminiscing: The role of time perspective, affect, and mode of thinking. Journal of Personality and Social Psychology, 49(6), 1460–1469. | DOI 10.1037/0022-3514.49.6.1460

[35] Zimbardo, P. G., & Boyd, J. N. (1999). Putting time in perspective: a valid, reliable, individual-differences metric. Journal of Personality and Social Psychology, 77(6), 1271–1288. | DOI 10.1037/0022-3514.77.6.1271

[36] Zimbardo, P. G., & Boyd, J. N. (2008). The Time Paradox: The new psychology of time that will change your life. New York: Free Press.

[37] Zimbardo, P. G., Keough, K. A., & Boyd, J. N. (1997). Present Time perspective as a Predictor of Risky Driving. Personality and Individual Differences, 23, 1007–1023. | DOI 10.1016/S0191-8869(97)00113-X

[38] Zimbardo, P., Sword, R., & Sword, R. (2012). The Time Cure: overcoming PTSD with the new psychology of time perspective therapy. San Francisco: Jossey-Bass.