Klinická psychologie a osobnost 2013, roč. 2, č. 1

Obrázek
Rok
2013
Rok vydání
2013
ISSN
1805-6393 (print)
2336-4432 (online)
Ústav FF MU
Page Title
5-14 Rodové rozdíly ve výsledcích Škály charakteristik nadání (CGS) u dětí předškolního věku Havigerová, Jana Marie; Burešová, Iva; Smetanová, Veronika; Přibylová, Jana | pdficon
Page Title
15-25 The comparative study of facial emotion recognition ability in ADHD individuals and individuals with high functioning autism/Asperger syndrome Liu, Ling; Humpolíček, Pavel | pdficon
Page Title
27-44 Vztah silných stránek charakteru s životní a pracovní spokojeností učitelů a studentů pedagogiky Slezáčková, Alena; Škrabská, Simona | pdficon
Page Title
45-52 Veľkosť a poradie kresby v teste kresby ľudskej postavy v kontexte pohlavia probanda Fábry, Rudolf; Jurovatý, Peter | pdficon
Page Title
53-68 Vplyv injunktívnej a deskriptívnej normatívnej spätnej väzby na spotrebu elektrickej energie domácností Kováčová, Stanislava; Dosedlová, Jaroslava | pdficon
Page Title
69-80 Vzťah dispozičnej sebakontroly a vybraných ukazovateľov Skúšky kontinuitnej asociácie Marhevská, Gabriela | pdficon
Page Title
81-90 Časová perspektiva: úvod do teorie a výzkumu Krpoun, Zdeněk | pdficon
Page Title
91-100 Psychical phenomenon of personality in clinical practice Vašina, Lubomír | pdficon
Page Title
101-103 Zpráva o 2. mezinárodní konferenci pozitivní psychologie v ČR CPPC 2013, 22.–24. 5. 2013, Brno Slezáčková, Alena | pdficon