Ediční poznámka

Název: Ediční poznámka
Zdrojový dokument: Pavlásek, Michal; Nosková, Jana. Když výzkum, tak kvalitativní : serpentinami bádání v terénu. Pavlásek, Michal (editor); Nosková, Jana (editor). Vyd. 1. Brno: Masarykova univerzita, , Etnologický ústav AV ČR, Praha – pracoviště Brno, 2013, pp. 148
Rozsah
148
Typ
Editorial; Ediční poznámka
Jazyk
česky
Přístupová práva
plný text nepřístupný
Licence: Neurčená licence