Nosková, Jana

Varianty jmen:

Nosková, Jana (preferováno)
Typ dokumentu
Zobrazují se záznamy 1 - 20 z celkového počtu 20.

Kapitola
Pavlásek, Michal; Nosková, Jana. Ediční poznámka. In: Když výzkum, tak kvalitativní : serpentinami bádání v terénu. 2013, s. 148.

Kapitola
Nosková, Jana. Inhalt der Dissertation. In: Nosková, Jana. Reemigrace a usídlování volyňských Čechů v interpretacích aktérů a odborné literatury. 2007, s. 225–226.

Kapitola
Nosková, Jana. Obsah. In: Nosková, Jana. Reemigrace a usídlování volyňských Čechů v interpretacích aktérů a odborné literatury. 2007, s. 4–5.

Kapitola
Obsah. In: Když výzkum, tak kvalitativní : serpentinami bádání v terénu. 2013, s. 3–4.

Kapitola
Pavlásek, Michal; Nosková, Jana. Předmluva. In: Když výzkum, tak kvalitativní : serpentinami bádání v terénu. 2013, s. 5–6.

Kapitola
Nosková, Jana. Přílohy. In: Nosková, Jana. Reemigrace a usídlování volyňských Čechů v interpretacích aktérů a odborné literatury. 2007, s. 169–188.

Kapitola
Nosková, Jana. Reemigrace, usídlování a "asimilace" v zrcadle Věrné stráže. In: Nosková, Jana. Reemigrace a usídlování volyňských Čechů v interpretacích aktérů a odborné literatury. 2007, s. 129–142.

Kapitola
Nosková, Jana. Reemigrace volyňských Čechů. In: Nosková, Jana. Reemigrace a usídlování volyňských Čechů v interpretacích aktérů a odborné literatury. 2007, s. 71–98.

Kapitola
Nosková, Jana. Resumé : Remigration und Ansiedlung der Wolhynientschechen in Interpretationen der Aktuere und der Fachliteratur. In: Nosková, Jana. Reemigrace a usídlování volyňských Čechů v interpretacích aktérů a odborné literatury. 2007, s. 201–224.

Kapitola
Seznam autorů. In: Když výzkum, tak kvalitativní : serpentinami bádání v terénu. 2013, s. 149–152.

Kapitola
Nosková, Jana. Seznam použité a citované literatury. In: Nosková, Jana. Reemigrace a usídlování volyňských Čechů v interpretacích aktérů a odborné literatury. 2007, s. 189–200.

Kapitola
Nosková, Jana. Teoreticko-metodologická část. In: Nosková, Jana. Reemigrace a usídlování volyňských Čechů v interpretacích aktérů a odborné literatury. 2007, s. 15–46.

Kapitola
Nosková, Jana. Terénní výzkum. In: Nosková, Jana. Reemigrace a usídlování volyňských Čechů v interpretacích aktérů a odborné literatury. 2007, s. 47–70.

Kapitola
Nosková, Jana. Usídlování, adaptace a integrace volyňských Čechů. In: Nosková, Jana. Reemigrace a usídlování volyňských Čechů v interpretacích aktérů a odborné literatury. 2007, s. 99–128.

Kapitola
Nosková, Jana. Úvod. In: Nosková, Jana. Reemigrace a usídlování volyňských Čechů v interpretacích aktérů a odborné literatury. 2007, s. 7–13.

Kapitola
Nosková, Jana. Volyňští Češi a jejich literatura. In: Nosková, Jana. Reemigrace a usídlování volyňských Čechů v interpretacích aktérů a odborné literatury. 2007, s. 143–155.

Kapitola
Pavlásek, Michal; Nosková, Jana. Výzkumník v poli kvalitativního terénního výzkumu – dilemata a otázky. In: Když výzkum, tak kvalitativní : serpentinami bádání v terénu. 2013, s. 7–20.

Kapitola
Nosková, Jana. Závěr. In: Nosková, Jana. Reemigrace a usídlování volyňských Čechů v interpretacích aktérů a odborné literatury. 2007, s. 157–168.