Příloha 1 - Znalecký traseologický posudek

Název: Příloha 1 - Znalecký traseologický posudek
Zdrojový dokument: Dušková Šajnerová, Andrea. Posteneolitická štípaná industrie na Moravě. Měřínský, Zdeněk (editor); Klápště, Jan (editor). 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2013, pp. 433-[441]
Rozsah
433-[441]
Typ
Příloha
Jazyk
česky
Přístupová práva
otevřený přístup
Licence: Neurčená licence