Příloha 1 - Znalecký traseologický posudek

Title: Příloha 1 - Znalecký traseologický posudek
Source document: Dušková Šajnerová, Andrea. Posteneolitická štípaná industrie na Moravě. Měřínský, Zdeněk (Editor); Klápště, Jan (Editor). 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2013, pp. 433-[441]
Extent
433-[441]
Type
Appendix
Language
Czech
Rights access
open access
License: Not specified license