Umění živého kódování

Autor: Floreš, Ivan
Zdrojový dokument: TIM ezin. 2013, roč. 3, č. 1-2, s. 27-32
Rozsah
27-32
  • ISSN
    1805-2606
Type: Článek
Jazyk
česky
Licence: Neurčená licence
Abstrakt(y)
Cílem tohoto článku je představit unikátní způsob tvorby počítačové hudby, který se nazývá živé kódování. V článku se budu zabývat proměnou živých hudebních vystoupení v momentu, kdy v nich figuruje počítač jako hudební nástroj. Budu se snažit popsat zásadní prvky vystoupení, což jsou počítač, programovací jazyk a videoprojekce, která je funkční složkou, jež divákovi odhaluje zdrojový kód a kódování v reálném čase. Zobrazení kódu zdůrazňuje autentičnost, tedy to, že kompozice vzniká "teď a tady". V článku budu vycházet především ze studií autorů Andrewa Browna, Andrewa Sorensena, Nicholase Collinse a Alexe McLeana, kteří mají praktickou zkušenost s živým kódováním a zároveň vnímají počítačovou hudbu jako oblast výzkumu.
The aim of this paper is to introduce a unique way of making computer music which is called the live coding. In this article, I will discuss transformation of musical performances from programmable synthesizers to the programmed units. The practice of live coding is also connected to the issue of authenticity. I will try to describe crucial features of this kind of performance which are computer, programming language and the video projection, which is functional component that shows audience the source of music composition and programming in real time. Screening the code accent authenticity. This paper is mainly based on Andrew Brown, Andrew Sorensen, Nicholas Collins and Alex McLean researches. They all have hands-on experience with live coding and at the same time, they perceive computer music as a part of the research.
Document
Reference:
[1] ARNS, Inke, 2005. Read_me, run_me, execute_me. Code as Executable Text: Software Art and its Focus on Program Code as Performative Text. In: Rudolf FRIELING / Dieter DANIELS (Hg.), Medien Kunst Netz 2: Thematische Schwerpunkte. Wien/New York: Springer. ISBN: 3211238719, s. 177-193 (dt.), s. 197-207 (engl.).

[2] BROWN, Andrew a Andrew SORENSEN, 2009. Interacting with generative music through live coding. Contemporary Music review, roč. 28, č. 1, s. 17–29. | DOI 10.1080/07494460802663991

[3] COLLINS, Nick, 2003. Generative Music and Laptop Performance. Contemporary Music Review [online], roč. 22, č. 4, s. 67–79. [cit. 13. 3. 2013]. ISSN 0749-4467. DOI: 10.1080/0749446032000156919. Dostupné z: http://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/0749446032000156919. | DOI 10.1080/0749446032000156919

[4] COLLINS, Nick, Alex MCLEAN, Julian ROHRHUBER a Adrian WARD, 2003. Live coding in laptop performance. Organised Sound, roč. 8, č. 03, ISSN 1355-7718. DOI: 10.1017/s135577180300030x. Dostupné z: http://www.journals.cambridge.org/abstract_S135577180300030X. | DOI 10.1017/s135577180300030x

[5] Historical performances, 2011. Toplap [online]. [cit. 13. 3. 2011]. Dostupné z: http://toplap.org/wiki/HistoricalPerformances.

[6] LEVY, Steven, 2010. Hackers. 1st ed. Sebastopol, CA: O’Reilly Media. ISBN 1449388396. Manifesto Draft, 2008. Toplap [online]. [cit. 13. 3. 2011]. Dostupné z: http://toplap.org/wiki/ManifestoDraft.

[7] MCLEAN, Alex, 2004. Hacking Perl in Nightclubs. Perl [online]. [cit. 13. 3. 2013]. Dostupné z: http://www.perl.com/pub/2004/08/31/livecode.html.

[8] MCLEAN, Alex, 2011. Artist-Programmers and Programming Languages for the Arts. London. Disertční práce. University of London.

[9] MONKS, Keiron, 2012. Rozhovor: Děti by se měly už v šesti letech učit HTML jazyk. Metro [online]. [cit. 13. 3. 2013]. Dostupné z: http://www.metro.cz/rozhovor-deti-by-se-mely-uz-v-sesti-letech-ucit-html-jazyk-p34-/metro-extra.aspx?c=A120315_135337_metro-extra_rab.

[10] MYNARZ, Jindřich, 2010. Live coding [online]. Praha: Univerzita Karlova, Filozofická fakulta. [cit. 13. 3. 2013]. Dostupné z: http://www.slideshare.net/stunome/live-coding.

[11] SCHLOSS, Andrew, W, 2002. Using Contemporary Technology in Live Performance: The Dilemma of the Performer. Journal of New Music Research. roč. 31, č. 1. DOI: 0929-8215/02/3101-001.

[12] WHITELAW, Mitchell, 2006. Metacreation: art and artificial life. Cambridge, MA: MIT. ISBN 02-627-3176-2.